Revolving fund voor ouderen

revolving fund voor ouderen

Na de starterslening heeft SVN (stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) een suggestie gedaan om een fonds op te zetten om ouderen te gemoed te komen om aanpassingen in hun woonhuis te bekostigen.

Ouderen willen graag thuis blijven wonen, om dit mogelijk te maken zijn er wel aanpassingen binnenshuis nodig. Omdat ouderen vaak een beperkt maandelijks inkomsten hebben, is het voor hen lastig om de noodzakelijke aanpassingen te doen om hun woning geschikt te maken voor de oude dag. Door middel van een revolving fund kunnen ouderen worden gestimuleerd hun woning aan op eerdere leeftijd aan te passen. SVN bepleit dat een revolving fund tegen een lage rente geld moet uitlenen aan de doelgroep. Daarnaast vindt SVN dat gemeentes het initiatief zouden moeten nemen voor een relvolverend fonds. Met het fonds kan immers op lange termijn de kosten drukken op de uitgaven van thuiszorg en WMO.

Revolving fund

Een revolving fund (ook wel ronddraaiend fonds genoemd) is een fonds waar (in dit geval ouderen) geld kunnen lenen. Over de lening wordt een rente betaald. Het geld van de rente vloeit weer terug in het fonds, zodat deze opnieuw kunnen worden ingezet.

Bouwend Nederland geeft aan het een interessante optie te vinden. Dit omdat een revolving fund goed in de huidige markt past. Bouwend Nederland geeft aan dat zij vindt dat de gemeenten en provincies het voortouw moeten nemen, maar dat het Rijk ook een financiële bijdrage moet leveren. Dit omdat er met dit initiatief geld kan worden bespaard op de ouderenzorg.

Advertisment ad adsense adlogger