Start kennis- en praktijkcentrum Energietransitie Den Haag

Start kennis- en praktijkcentrum Energietransitie Den Haag

ROC Mondriaan gaat samen met de Haagse Hogeschool werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. De onderwijsinstellingen hebben daarom een Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie gelanceerd. De Gemeente Den Haag en het bedrijfsleven ondersteunen dit initiatief.

Den Haag kent op dit moment een mismatch tussen werkgelegenheid en arbeidspotentieel

Met het Kennis- en Praktijkcentrum krijgen studenten een praktijkgerichte voorbereiding op het werken in de technische sector en in de nieuwe beroepen die voortkomen uit de energietransitie. Het Kenniscentrum start het nieuwe schooljaar en mikt op de instroom van 25 studenten elektrotechniek en 25 studenten installatietechniek in het regionale bedrijfsleven. Op termijn is het de bedoeling om het initiatief te verbreden naar jongeren en werkzoekenden met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Energietransitie

De energietransitie in Den Haag komt de komende jaren in een stroomversnelling. In het coalitieakkoord van de gemeente Den Haag staan de ambities helder omschreven. Den Haag moet in 2030 klimaat neutraal zijn. Om dit te realiseren worden deze collegeperiode onder meer tussen de 25 en 30 duizend huizen voorzien van duurzame energie. Daarnaast is het verduurzamen van de bestaande woningen een prioriteit.

Banen voor de toekomst

Den Haag kent op dit moment een mismatch tussen werkgelegenheid en arbeidspotentieel. Juist daarom is het belangrijk dat de opleidingen goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Als gevolg van de energietransitie zal de vraag naar gekwalificeerd technisch personeel in deze sector fors stijgen. Dit kan Den Haag en de regio duizenden arbeidsplaatsen opleveren. Het gaat dan om banen in de techniek- en installatiebranche, bouwsector, maakindustrie (warmtepompen en zonnepanelen).

Wethouder Saskia Bruines (Onderwijs) is enthousiast over het initiatief: “Dankzij ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool worden jongeren opgeleid voor de banen van de toekomst. We hebben vakmensen nodig die huizen en kantoren kunnen verduurzamen. Goed onderwijs in combinatie met een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven speelt daarbij een cruciale rol.”

De Europese Unie investeert vanuit het project “Kansen voor West” ruim € 700.000. De gemeente Den Haag en het bedrijfsleven nemen de cofinanciering voor hun rekening.

Advertisment ad adsense adlogger