Stikstofaanpak geeft perspectief voor de bouw, infra en GWW

Stikstofaanpak geeft perspectief voor de bouw, infra en GWW

500 miljoen euro trekt het kabinet uit om de stikstofuitstoot bij bouwwerkzaamheden naar nul te krijgen. Bouwers krijgen ook subsidie voor het kopen en ombouwen van werk- en voertuigen naar elektrisch aangedreven. Met deze maatregelen rond de stikstofaanpak hoopt het kabinet te voorkomen dat de woningbouw stil komt te liggen.

“De vrijstelling maakt vergunningverlening voor de bouw van woningen, utiliteit, energieprojecten en activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw makkelijker”

Het kabinet legt wettelijk vast dat de natuur herstelt en uitstoot en neerslag van stikstof dalen. Met een miljardenpakket voor natuurherstel en maatregelen om stikstofneerslag terug te dringen, zit in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau.

Stikstofaanpak

Het kabinet legt met het wetsvoorstel vast dat de natuur sterker wordt en de stikstofdepositie omlaag gaat. Het credo is eerst stikstofruimte winnen, pas dan weer beperkt uitgeven.

Er komt tot 2030 bijna drie miljard euro beschikbaar voor natuurherstel en -versterking en circa 2 miljard euro voor (bron)maatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen*.

Gedeeltelijke vrijstelling

Het wetsvoorstel bevat een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector. De vrijstelling geldt voor bouwactiviteiten in de bouw- en sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn.

Bouw, infra en GWW

Deze vrijstelling maakt vergunningverlening voor de aanleg- en bouw van onder andere woningen, utiliteit, energieprojecten en activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw makkelijker. Om deze vrijstelling mogelijk te maken reserveert het kabinet in de periode 2021-2030 500 miljoen euro voor stikstofreductie in de bouw en 500 miljoen euro voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouw.

Emissiearme werk- en voertuigen

Het Rijk maakt afspraken met de bouwsector over deze reductie en bijbehorende maatregelen, gericht op emissiearme werk- en voertuigen. De maatregelen worden onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Het kabinet benadrukt dat de (stikstof)effecten van de bouwvrijstelling periodiek worden gemonitord, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig.

Info

Dit alles is te lezen in het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering, dat coördinerend minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd samen met een aantal gerelateerde brieven.

*Eerder schreven we onder andere ook over de emissiearme Elektrische 50 tons laadkraan met aanhangwagen.

Stikstofaanpak geeft perspectief voor de bouw, infra en GWW.

Advertisment ad adsense adlogger