Streep door Brouwerseiland in de Grevelingen

Het project Brouwerseiland – in de volksmond Dubai in Zeeland genoemd – in de Grevelingen gaat vooralsnog niet door. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigt het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de natuurvergunning voor de dertien kunstmatige eilanden van in totaal 55 hectare in de Grevelingen waarop ruim 300 vakantievilla’s hadden moeten komen.

De uitspraak hoeft geen definitief einde te betekenen voor het project

Tegen het project is bezwaar gemaakt door onder meer zeil- en surfclubs en natuurorganisaties. Zij zijn bang dat het project de natuur in de omgeving en het windsurfgebied bij de Brouwersdam aantast.

Anders dan gepland

De bebouwing, de duinen en de beplanting in het bestemmingsplan mogen hoger worden dan waar eerst vanuit werd gegaan. Maar naar de gevolgen daarvan is geen onderzoek gedaan. Daardoor is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de windcondities van het surfgebied bij de Brouwersdam.

Ook is niet duidelijk of het surfstrand daar toegankelijk is voor de surfers en of er voor hen voldoende parkeergelegenheid is. Bovendien is er in de onderzoeken geen rekening mee gehouden dat in de buurt vaste rust- en ligplaatsen van zeehonden liggen. Om die redenen vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het project.

Gevolgen voor natuurgebieden niet duidelijk

Daarnaast is niet uitgesloten dat het project de Natura 2000-gebieden in de omgeving aantast. De aanvoer van zand dat wordt gebruikt bij het opspuiten van de eilanden kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de zeehonden in het natuurgebied Voordelta. Daarnaast zijn de gevolgen voor de niet-broedvogels zoals de fuut, de aalscholver en de kleine zilverreiger in het natuurgebied Grevelingen niet voldoende onderzocht, terwijl het al niet goed gaat met deze vogels in dat gebied.

Zo komt een deel van het project in dat natuurgebied te liggen, waardoor de vogels moeilijker voedsel kunnen vinden. Ook de natuurvergunning voor het project is daarom vernietigd.

Programma Aanpak Stikstof

In de onderzoeken staat dat de te verwachte stikstofuitstoot van het project de Natura 2000-gebieden in de omgeving niet zal aantasten, omdat gebruik kan worden gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op dit moment heeft de Afdeling bestuursrechtspraak nog geen uitspraak gedaan over de houdbaarheid van het PAS.

Die uitspraak wordt de komende maanden verwacht. Om die reden gaat de Afdeling bestuursrechtspraak in de uitspraak over Brouwerseiland niet in op de ingediende bezwaren over het PAS.

Wat nu?

De uitspraak hoeft geen definitief einde te betekenen voor het project Brouwerseiland. De Afdeling bestuursrechtspraak constateert tekortkomingen in de besluiten voor Brouwerseiland. Als de betrokken overheden door willen gaan met het project, zijn er aanpassingen en nieuwe onderzoeken nodig.

Bron Raad van State

Advertisment ad adsense adlogger