Subsidie voor bouw woningen voor vluchtelingen

Subsidie voor bouw woningen voor vluchtelingen

Gemeenten, woningcorporaties en andere verhuurders kunnen sinds februari subsidie aanvragen voor de bouw van woonvoorzieningen en woningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus (vergunninghouders). Het gaat om nieuwbouw zijn of de verbouw van kantoren of andere gebouwen tot woonvoorziening, geschikt voor minimaal 4 vergunninghouders.

Druk verlichten op woningmarkt

Dat bericht de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO. De instroom van asielzoekers vergroot momenteel de druk op de woningmarkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stimuleert met deze subsidieregeling de bouw van extra woonruimte. Het is één van de maatregelen waarmee de rijksoverheid de doorstroom van vergunninghouders van asielzoekerscentra naar huisvesting in gemeenten versnelt en daarbij ook de verdringing van reguliere woningzoekenden in de sociale huursector wil voorkomen, zo geeft de RVO aan in een persbericht.

87,5 miljoen beschikbaar

Er is 87,5 miljoen euro beschikbaar. Verhuurders krijgen per gehuisveste vergunninghouder 6.250 euro aan subsidie. Met dit budget kan huisvesting worden gebouwd voor 14.000 vergunninghouders, die nu nog in asielzoekerscentra op een woning wachten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering. De ‘Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders’ is open vanaf 1 februari 2016 tot en met 31 december 2020.
De volledige voorwaarden zijn te vinden op de website van de rvo.

Advertisment ad adsense adlogger