Subsidies voor schone bouwmachines

Subsidies voor nieuwe en schone bouwmachines en ombouw naar waterstof of elektrisch

Ondernemers in de bouwsector kunnen vanaf 9 mei met subsidie uitstootvrij bouwmaterieel, zoals schone bouwmachines als graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten aanschaffen. Ook kunnen ze subsidie krijgen voor het ombouwen van materieel op diesel naar waterstof of elektrisch.

Het kabinet trekt voor de schone bouwmachines tot 2030 in totaal 270 miljoen euro uit

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) opent op 9 mei. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Nieuw en ombouw

Bedrijven kunnen bij RVO subsidie aanvragen voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bouwmachines en ook voor de ombouw van bestaande machines tot emissiearm of emissieloos. Ook is er subsidie voor innovaties in emissieloos bouwen en de benodigde laadinfrastructuur.

Budget 2022

Het budget voor 2022 bedraagt € 20 miljoen. De subsidieaanvrager kan zijn machines zelf gebruiken of via lease of verhuur aanbieden aan andere bedrijven. Om subsidie te krijgen moeten de machines minstens zeventig procent van de tijd worden ingezet in de bouw in Nederland.

Schoner en duurzamer bouwen is goed voor het klimaat. Het zorgt voor schonere lucht en daarmee een gezondere omgeving. Stikstofuitstoot van de bouw komt door het gebruik van bouwvoertuigen en machines op de bouwplaats, waarvan er naar schatting zo’n 80.000 zijn in Nederland. Ze draaien vaak op diesel en stoten naast stikstof ook fijnstof en broeikasgassen uit.

Stikstof

Met de SSEB wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijdrage leveren aan de ambitie om stikstofuitstoot in de bouw te verminderen met zestig procent in 2030 ten opzichte van 2018. De SSEB-regeling draagt ook bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord.

Schone alternatieven

De SSEB is een onderdeel uit het programma Schoon en Emissieloos Bouwen. De regeling maakt tevens deel uit van een breder pakket subsidiemaatregelen waarmee de overheid ondernemers wil stimuleren over te stappen op schonere alternatieven.

Zo is er al een subsidieregeling voor elektrische bestelauto’s en ook voor uitstootvrije vrachtwagens komt er op korte termijn een regeling. Ook voor de binnenvaart is een vergelijkbare regeling.

Meer informatie: Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel SSEB

Advertisment ad adsense adlogger