Nieuwbouwproductie utiliteitsbouw

Uiliteitsbouw

2011 bereik dal, daarna klim!

In 2011 bereikt de utiliteitsnieuwbouw het dal. De bouwproductie daalt dit jaar met 7,3% ten opzichte van 2010. Uitgedrukt in prijzen van 2009 betekent dat een afname van € 6.121 miljoen in 2010 naar € 5.675 miljoen in 2011. Die daling komt geheel voor rekening van de marktsector, waar de productiewaarde terugloopt met 13,1%. In de budgetsector blijft de productie stabiel op circa € 2,4 miljard. Dit blijkt uit de jongste prognoses van BouwKennis.

Afname vergunningverlening met 40% tussen 2008 en 2010 drukt nieuwbouw tot 2013 – Marktsector kampt met problemen als overaanbod en (lokale) krimp, bovenop conjuncturele dip – Productiewaarde -budgetsector tot 2013 stabiel, maar onderliggend grote verschuivingen Na het dieptepunt in 2011 neemt de productiewaarde vanaf 2012 weer geleidelijk toe. In 2012 komt de totale productie van de utiliteitsnieuwbouw naar verwachting uit op Ä 5.946 miljoen. Men gaat voor 2013 uit van een productiewaarde van circa Ä 6 miljard, een stabilisering ten opzichte van 2012. De gezondheidszorg is dan veruit de grootste sector met iets minder dan Ä 1,4 miljard. De daling in de marktsector wordt gedempt door de positieve ontwikkeling van de budgetsector. Deze blijft naar verwachting in de komende jaren rond hetzelfde niveau.

Herstel

Conjuncturele ontwikkelingen hebben voor de nieuwbouwproductie in de utiliteitsbouw grote gevolgen. Tussen 2008 en 2010 is de waarde van de utiliteitsbouwvergunningen met 40% afgenomen. Dat is grotendeels te verklaren uit de economische krimp van 3,9% in 2009. Na zo’n stevige daling moeten bedrijven eerst hun bezettingsgraden op niveau krijgen, voordat zij aan uitbreiding kunnen denken. Daarbovenop spelen productiedrukkende trends als Het Nieuwe Werken, de afnemende beroepsbevolking en het overaanbod op vastgoedmarkten zoals kantoren en winkels. Ook na 2013 zal de klim uit het dal dus maar langzaam verlopen.

Marktsector schommelt

Voor de komende jaren wordt vooral in de marktsector een scherpe daling verwacht. Hier spelen hoofdzakelijk conjuncturele invloeden. Tot 2011 wordt daarom ook een daling verwacht als gevolg van het na-ijlende effect op de algemene conjunctuur. Naar gebouwsoort is het -productieverloop echter zeer divers. In 2012 treedt herstel op, met name in die sectoren waar eenvoudige gebouwsoorten als hallen en loodsen, al of niet met -kantoor, de boventoon voeren. De sector zakelijke dienstverlening is een uitzondering op dit patroon. Hier speelt er meer dan alleen de conjunctuur. Binnen deze sector eist de problematiek op de kantorenmarkt een hoofdrol op. De leegstand in de kantorenvoorraad is inmiddels opgelopen tot circa 7 miljoen vierkante meters, oftewel 15% van de voorraad.

Lees verder in editie 5-2011

Advertisment ad adsense adlogger