Verdubbeling vergunningen nieuwe woningen

Verdubbeling vergunningen nieuwe woningen

Bouwend Nederland bericht: In de eerste helft van dit jaar is er voor de bouw van bijna 31 duizend woningen een vergunning verleend, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dit betekent een verdubbeling in vergelijking met een jaar geleden. Vooral de ‘bouwers voor de markt’ vroegen meer vergunningen aan, maar ook woningcorporaties lieten weer positieve groeicijfers zien. Niet alleen in de koopsector gaat het goed, ook zijn er bijna twee keer zoveel vergunningen aangevraagd voor huurwoningen. Wel zijn er regionale verschillen.

Het is nog niet zo lang geleden, dat een absoluut diepterecord werd bereikt in het aantal verleende bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen. In geheel 2013 werden volgens het CBS nog geen 27 duizend vergunningen verleend. Precies een jaar geleden schreef Bouwend Nederland bij de publicatie van de halfjaarcijfers van 2014, dat ‘sinds enige tijd de weg omhoog weer is gevonden’. Een jaar later kan men vaststellen, dat de keer ten goede zich in versneld tempo heeft doorgezet. Dit jaar werden er ruim 15 duizend vergunningen per kwartaal verstrekt. Twee keer zoveel als een jaar geleden.

Bouwers voor de markt

De groei van ruim 15 duizend woningen, wordt voor meer dan driekwart gerealiseerd door de ‘bouwers voor de markt’. Deze opdrachtgevers kregen in het eerste halfjaar voor ruim 22,5 duizend nieuwe woningen een bouwvergunning. Dat waren er ruim 12 duizend meer (+115 procent) dan een jaar geleden. Er werden niet alleen meer vergunningen verleend voor de bouw van koopwoningen (+9.500), maar ook voor huurwoningen (+2.750).
Ook de woningcorporaties wisten bijna twee keer zoveel vergunningen te realiseren. Er werden 2.300 meer vergunningen aan corporaties verstrekt, waarvan 1.600 voor huurwoningen. Daarmee kwam de teller in de eerste helft van dit jaar te staan op 4.800 verleende vergunningen. Aan particuliere opdrachtgevers werden in de eerste zes maanden van dit jaar ruim 3.200 bouwvergunningen verstrekt. Dit komt overeen met een groei van 50 procent.

Verschil per regio

Kijkend naar de regionale ontwikkeling, dan valt vooral de sterke groei in de provincie Noord-Holland op. In het eerste halfjaar werden maar liefst 3,5 keer zoveel vergunningen verleend als een jaar eerder. De ruim 4.800 verstrekte vergunningen waren dus goed voor bijna een derde van de totale groei. Ook de provincie Zeeland maakte relatief gezien een sterke groei door, maar in absolute zin gaat het om kleine (van 300 naar bijna 900 vergunningen) aantallen.
De provincies Gelderland en Zuid-Holland scoren relatief bescheiden groeicijfers (rond de 50 procent). Met een minieme toename (100 vergunningen) is de provincie Groningen afgetekend hekkensluiter. Een forse toename in de koopsector (+ 400 vergunningen) werd voor een belangrijk deel teniet gedaan door een teruglopend aantal (- 300) vergunningen in de huursector. Daarnaast is alleen in de provincie Flevoland het aantal vergunningen voor de bouw van huurwoningen nog (licht) afgenomen.

55 duizend en meer

In de afgelopen vier kwartalen is voor de bouw van bijna 55 duizend woningen een vergunning verleend. In de tweede helft van 2014 werden er gemiddeld 4.000 vergunningen per maand door gemeenten uitgegeven. Dit jaar ligt dat gemiddelde tot nu toe op meer dan 5.100 vergunningen. In dit licht bezien is het goed mogelijk dat de grens van 60 duizend vergunningen dit jaar wordt bereikt. Zeker als ook nog eens in ogenschouw wordt genomen dat niet alle gemeenten hun vergunningen bij het CBS melden. Het EIB schat het aantal niet gemelde vergunningen in de laatste vier kwartalen op een kleine 2 duizend.

Verdubbeling vergunningen nieuwe woningen.

Advertisment ad adsense adlogger