Kroeze Infra gaat verder

Kroeze Infra Gaat verder

Als men aan Kroeze Infra denkt, dan denkt men aan een toonaangevend bedrijf dat gespecialiseerd is in grond-, weg- en waterbouw. Een naam die in één adem genoemd wordt met optimale samenwerking, klantgerichtheid en transparantie.

De ruim veertig werknemers bij Kroeze Infra zien zichzelf dan ook als ambassadeurs van het bedrijf. In 2011 heeft de organisatie met twintig man personeel een doorstart gemaakt en is sindsdien alleen maar gegroeid. Er is door directie Herman Zeidenveld en Maarten Wijnhoven veel geïnvesteerd in de mensen die met hem de doorstart hebben gemaakt. Samen hebben zij Kroeze Infra gemaakt tot het florerende bedrijf waar ze allen terecht trots op zijn. Ook vanuit de markt komen er alleen maar goede feedback berichten. Het is dan ook logisch dat steeds meer opdrachtgevers hun weg naar Kroeze Infra weten te vinden. Niet alleen kiezen ze voor kwalitatief hoogstaande eindresultaten, maar vooral voor de weg daar naar toe. De missie van Kroeze Infra is om hun opdrachtgevers zoveel mogelijk te ontzorgen. Meedenken aan creatieve oplossingen, en het signaleren van uitdagingen is voor het bedrijf dagelijkse kost. Hierbij wordt rekening gehouden met de opdrachtgever, maar ook eindgebruikers, bewoners of weggebruikers worden niet buiten beschouwing gelaten.

Werkzaamheden

Riolering, grondwerk, bestrating, asfalteringswerk, bodemsanering en betonwerk maken deel uit van de werkzaamheden van Kroeze Infra. Door deze verschillende specialismen zijn zij de ideale partner voor complexe werken waarin verschillende disciplines aan bod komen. Door het hanteren van korte en duidelijke communicatielijnen en een optimale interactie tussen de verschillende afdelingen kan het bedrijf flexibel en besluitvaardig optreden. Uiteraard heeft Kroeze Infra de nodige certificeringen in haar bezit. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat voorop en dat heeft zich geuit in het hoogst haalbare niveau op de CO2 Prestatie­ladder (niveau 5). Ook het milieumanagementsysteem voldoet aan de ISO 14001-norm. Zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van hun werknemers en derden is de eerste prioriteit.

Projecten

Kroeze Infra heeft de Colignybrug in de Utrechtse Schildersbuurt vervangen. De nieuwe brug diende in overeenstemming met de oude, monumentale brug te worden gebouwd, waarbij elementen als natuursteen en leuningen zijn hergebruikt. De werkzaamheden vonden plaats in een bewoond gebied en daardoor moest overlast zoals geluids­hinder tot een minimum worden beperkt. Het project is tot volle tevredenheid afgerond net zoals het project dat zij in opdracht van de gemeente Den Haag ten uitvoer brachten.
De gemeente Den Haag gaf Kroeze Infra de opdracht om een deel van de kademuren aan de Conradkade te vervangen. Er werd driehonderd meter oude kade bestaande uit houten beschoeiing met een talud vervangen door een rechte, betonnen wand bekleed met metselwerk. Het project was een logistieke uitdaging omdat het werkgebied beperkt van omvang was en zich bevond tussen een tramspoor en een doorgaande watergang. Kroeze Infra was hierdoor gedwongen om het grootste deel van de werkzaamheden vanaf het water uit te voeren.

Trots

Bij Kroeze Infra zijn ze trots op hun vaste team van medewerkers. Hierdoor kan er snel geschakeld worden en wordt er open en volledig gecommuniceerd naar alle betrokkenen bij een project. Proactiviteit, creativiteit en flexibiliteit zijn de kernwoorden en tevens succesfactoren van het bedrijf. Dat maakt van Kroeze Infra een volwaardige partner waarop de opdrachtgever kan bouwen.

Parkweg 33
4153 XK Beesd
T 0345 – 68 44 75
F 0345 – 68 44 36
www.kroezeinfrabv.nl


Specialismen van Kroeze Infra

  • Riolering
  • Grondwerk
  • Bestratingen
  • Asfalteringswerk
  • Bodemsanering
  • Groenvoorziening
Advertisment ad adsense adlogger