Advies voor Schultz ‘versnel bouwprocedures’

Advies voor Schultz 'versnel bouwprocedures'

In aanvulling op de recente Omgevingswet vroeg minister Schultz (infrastructuur en milieu) advies aan de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, Rli. In een gister gepresenteerd advies concludeert het Rli dat de bouwsector in Nederland te veel wordt gehinderd door trage bouwprocedures en een hoeveelheid aantal normen. ‘Versnel bouwprocedures’, stelt de raad. Onder meer door ruimte te geven aan gemeenten en een brede blik en aandacht voor de positie van de burger.

Momenteel liggen bouwprojecten soms jaren stil omdat niet aan een bepaalde norm wordt voldaan. Het advies, genaamd ‘Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar’, concludeert dat bouwprocedures in Nederland te veel tijd en moeite in beslag nemen. In het advies wordt de minister onder meer geadviseerd om gemeenten bevoegdheid te geven om bij bouwbesluiten landelijke normen te kunnen schenden. De raad wil op deze manier lange en ingewikkelde procedures eenvoudiger te maken.

Totaalplaatje

Dat betekent niet dat gemeenten zomaar hun gang kunnen gaan en dat de omgevingskwaliteit gevaar loopt, wanneer het advies van de Rli wordt opgevolgd. Gemeenten moeten meer bewegingsvrijheid krijgen om een gedegen afweging te maken of een project in zijn algemeenheid een positieve uitwerking heeft. Wanneer dit het geval is, maar een of twee normen het project toch in de weg staan, is volgens het Rli sprake van belemmerende bouwprocedures. “Een gemeente moet het totaalplaatje kunnen beoordelen en een project goedkeuren als per saldo de omgevingskwaliteit verbetert, ook al worden een of meer normen overschreden”, zegt Niels Koeman, voorzitter van de commissie die het advies heeft opgesteld, op nos.nl.

Omgevingswet

Afgelopen zomer werd door minister Schultz de nieuwe Omgevingswet ge├»ntroduceerd. Deze wet had ook tot doel om bouwprocedures te vereenvoudigen en te versnellen. De Rli geeft aan dat het er niet gerust op is dat de Omgevingswet zal functioneren zoals bedoeld. De wet is een samenvoeging van 26 wetten en 120 algemene maatregelen van bestuur. “In de tijd dat er in China een nieuwe stad wordt gebouwd, zijn in Nederland alleen nog maar procedures gevolgd”, zo beamen ondernemers in het financieel dagblad de visie van de Rli. “Het ergste is als iemand op het laatste moment bezwaar maakt. Dan ben je weer jaren verder.”

Burgerparticipatie

Verder pleit de raad voor meer aandacht voor de positie van de burger en de zwakke belangen in de samenleving. “De gemeenteraad heeft hier een belangrijke taak. De raad pleit ervoor om in de Omgevingswetwet alsnog garanties op te nemen over burgerparticipatie bij het begin van een project. Vroege participatie kan worden beloond met een snellere rechtsgang. Het volledige rapport is hier te vinden.

Advertisment ad adsense adlogger