Afspraak circulair bouwen

Afspraak circulair bouwen

De provincie Noord-Holland en brancheorganisatie Bouwend Nederland hebben afgesproken om samen te werken aan de doelstelling om in 2050 geheel circulair te bouwen. Op die manier wordt bijgedragen aan de ambitie om als in 2050 een volledige kringloop economie in Nederlandse te hebben.

“Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over circulair bouwen in de Samenwerkingsagenda”

Hergebruik

Dit betekent dat zij bij de bouw van nieuwe woningen, zoveel mogelijk materialen hergebruiken die eerder al ergens anders voor gebruikt zijn, zoals bouwafval van gesloopte gebouwen.

Pilots

Men heeft afspraken gemaakt over circulair bouwen in de Samenwerkingsagenda. Er wordt gestart met vier testprojecten om te kijken wat het beste werkt bij deze nieuwe manier van ontwikkelen en bouwen. In de pilots is onder meer aandacht voor circulaire ontwerpprincipes, creatie van circulaire grondstoffen, levensduurverlenging en waardeterugwinning.

Klimaat

Een ander belangrijk onderwerp van de agenda is klimaatadaptatie. De afspraak is om vroegtijdig bij het ontwikkelen van plannen de effecten van klimaatverandering in beeld te brengen en de uitkomsten daarvan mee te nemen in de plannen.

Meer info

De Samenwerkingsagenda is hier als pdf te downloaden

Advertisment ad adsense adlogger