Anders aanbesteden maakt het verschil

Anders aanbesteden

‘Wie het verschil wil maken met anders aanbesteden, moet eerst inzicht krijgen in de regelgeving’, zeggen Pieter Stuijt en Elisa Palm, advocaten bij Pels Rijcken op het gebied van bouw- en aanbestedingsrecht. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe richtlijn voor overheidsopdrachten ten opzichte van de huidige aanbestedingsrichtlijn? En welke wensen leven er in de praktijk als het gaat om het vernieuwen van de aanbestedingspraktijk?

Op deze vragen werd een antwoord gegeven in een workshop die werd georganiseerd door Vernieuwing Bouw. Pieter Stuijt: ‘Binnen 2 jaar tijd moeten de richtlijnen zijn geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving. Het doel van de aanpassingen is divers.’ Centrale doelstellingen, die ook voor de bouw- en infrasector gelden, zijn het bevorderen van de efficiency van de aanbestedingsprocedures en de deelname van het MKB. Ook wordt gestreefd naar modernisering en een verhoging van de flexibiliteit binnen procedures.

In gesprek

Wat zijn de wensen vanuit de praktijk als het gaat om het vernieuwen van de aanbestedingspraktijk? Marian Vrolijk van Rijkswaterstaat vraagt aandacht voor co-creatie. ‘Rijkswaterstaat wil graag in gesprek met de markt om samen te werken aan een duurzame concurrerende markt. Hoe kunnen we dat vormgeven? Kan de nieuwe aanbestedingswet dat waarmaken? Wij streven naar eerlijke verhoudingen en duurzame oplossingen.’

Risicoverdeling

Sipke van der Linden van Ballast Nedam en Richard Brouwer van Van Hattum en Blankevoort oordelen dat veel risico’s naar de markt worden verschoven. ‘Kies voor een verdeling naar wie de risico’s het best kan handelen of beheersen. EMVI moet weer onderscheidend worden. Laten we de aanbestedingskosten terugbrengen tot 25% van wat het nu is (ongeveer 1 tot 1,5% van de projectkosten). Laten we het werk weer leuk maken, want plezier is een belangrijke succesfactor.’

Focussen

Paul Oortwijn van NL Ingenieurs vindt dat ingenieurs een intellectuele dienst leveren en geen ‘klusjes’ doen. ‘We moeten sneller focussen in het selectieproces, helder zijn in de allocatierisico’s, maximale transparantie bieden en een verzekerbare aansprakelijkheid hanteren. Uit onderzoek is gebleken dat een selectie op de laagste prijs niet altijd de beste kwaliteit oplevert, maar dat uit een selectie op de beste kwaliteit de prijs ook vaak laag is.’

Randvoorwaarden

Wat hebben publieke en private partijen van elkaar nodig binnen de randvoorwaarden die de aanbestedingswet met zich meebrengt om het verschil te kunnen maken tijdens en na het aanbestedingsproces? Een open dialoog is van groot belang, bijvoorbeeld over aanbestedingsrisico’s, BVP, consequenties van uniformering, kwaliteit van (langdurige) samenwerking, onderscheidend vermogen en de waarde van de concurrentie.

Advertisment ad adsense adlogger