“Eenduidige eisen betonnen rioleringsproducten gewenst”

Betonhuis, "Eenduidige eisen betonnen rioleringsproducten gewenst"

Betonhuis pleit voor het stellen van eenduidige en transparante eisen aan betonnen rioleringsproducten. Zeker als het gaat om duurzaamheid en circulariteit.

Inkoop rioleringsproducten van beton: “Graag eenduidige eisen, zeker als het gaat om duurzaamheid en circulariteit”

BRL K11002

Betrouwbare informatie rond duurzaamheid, circulariteit en de milieukosten van het product is noodzakelijk. “De beoordelingsrichtlijn Milieuprofielen voor betonnen infraproducten (BRL K11002) kan hierin voorzien”, laat Annemiek Houtman, sectorsecretaris van Betonhuis Riolering weten. De BRL K11002 beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op de certificatie voor het genereren van milieuprofiel voor betonnen infraproducten.

Richtlijn betonnen rioleringsproducten

De richtlijn geeft opdrachtgevers de garantie dat ze betonproducten kopen met transparante en betrouwbare informatie met betrekking tot de milieukosten van een product. Met deze richtlijn toetst een certificerende instelling of fabrikanten hun producten conform de vereiste milieuprofielen vervaardigen. Dat gebeurde al voor betonnen bestratingsproducten en nu ook voor rioleringsproducten.

Hergebruik

Voor betonnen rioleringsproducten geldt dat bij hergebruik van materialen het vereiste constante kwaliteitsniveau van beton niet altijd gegarandeerd kan worden omdat dit materiaal niet constant beschikbaar is. “De prestatie van het product moet voorop staan, minderwaardige producten brengen een groter risico op milieu- en veiligheidsincidenten met zich mee”, aldus Betonhuis.

Annemiek Houtman: “De aangesloten producenten vinden dat er geen generieke uitspraak kan worden gedaan over het toepassen van een vast percentage secundair materiaal in de betonrecepturen voor rioleringsbuizen. Dit kan beter projectafhankelijk worden bepaald. Wel zien wij in de uitvraag een prominente rol weggelegd voor de BRL K11002”.

Info

De sector Betonhuis Riolering bevordert de kennis en toepassing van beton voor rioleringen en leidingsystemen. De leden van deze sector ontwikkelen nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken door samen te werken met opdrachtgevers, met marktpartijen in de keten en met kennisinstellingen. Zij is onderdeel van Betonhuis, de werkgeversvereniging van de cement- en betonindustrie. Betonhuis is het aanspreekpunt binnen de betonsector, als kenniscentrum op het gebied van duurzaam bouwen met beton.

Werkgeversorganisatie van de cement- en betonindustrie Betonhuis, “Eenduidige eisen en transparante eisen van betonnen rioleringsproducten gewenst, zeker als het gaat om duurzaamheid en circulariteit”.

Advertisment ad adsense adlogger