Bouw Digitaliserings Raad van start

Bouw Digitaliserings Raad van start

De nieuwe Bouw Digitaliserings Raad (BDR) is een feit. De Bouw Digitaliserings Raad is de opvolger van de Bouw Informatie Raad (BIR) en de bestuurlijke kerncoalitie, die was opgericht voor het DigiDealGO programma.

Het vliegwiel moet dit jaar op gang komen

Voorzitter Joseph Kuling: ‘De doelstellingen van de BIR, BIM Loket en de Kerncoalitie DigiDealGO lagen in elkaars verlengde. Met de BDR vereenvoudigen we de governance, versterken we het draagvlak en vergroten we de slagkracht. De BDR is het bestuurlijke platform voor het nationaal digitaliseringsprogramma van de gebouwde omgeving’.

De bouw speelt een sleutelrol in de grote opgaven om te werken aan een duurzaam en klimaatbestendig Nederland. Zo streeft de sector naar honderd procent energieneutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen vanaf 2020 en een geheel circulaire bouwsector in 2050. Digitalisering vormt een cruciale voorwaarde voor het behalen van deze opgaven, zoals verwoord in De Bouwagenda.

De DigiDealGO (Digitaliserings Deal voor de Gebouwde Omgeving) werd op 11 april 2019 tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’ door circa veertig organisaties bekrachtigd. De nieuwe governance structuur is van belang voor de realisatie van de digitaliseringsopgave.

Versnellingsprojecten versnellen

Kuling: “De digitaliseringsambities en doelen worden elke dag relevanter. Individuele organisaties merken steeds meer dat we de digitalisering gezamenlijk en in samenhang moeten oppakken. Er lopen nu tien concrete zogenaamde versnellingsprojecten. Dat moeten er veel meer worden. Het vliegwiel moet dit jaar op gang komen.”

De Bouw Digitalisering Raad

De BDR is verantwoordelijk voor de strategie om de DigiDealGO te realiseren. De leden van de BDR zijn primair verantwoordelijk voor het belang van de gehele keten. Daarnaast bepaalt de BDR samen met het Digiteam de digitaliseringsprojecten en programma’s om tot de gewenste versnelling te komen. De BDR gaat bezig met de funding voor de DigiDealGO en zorgt voor goede afstemming met het BTIC (Bouw en Techniek Innovatie Centrum).

De BDR bestaat uit zeven leden die ieder een van de clusters in de sector vertegenwoordigt:
• Joseph Kuling, voorzitter (Bouw)
• Ronald van Aggelen – directeur Root BV (Adviseurs)
• Jan van Beuningen – manager Algemeen Beleid en Energietransitie BZK (Overheid)
• Dorien Jongeneel – Directeur Bedrijfsvoering en Projectbeheersing RWS Grote Projecten en Onderhoud bij Rijkswaterstaat (Opdrachtgevers/gebruikers)
• Pieter Litjens – directeur CROW (Kennisinstellingen)
• Claudia Reiner – vicevoorzitter Techniek Nederland (Techniek)
• Titia Siertsema – voorzitter NVTB (Toeleveranciers)
• Terry Heemskerk, secretaris

Advertisment ad adsense adlogger