Circulair drinkwaternet nabij

Alle tien de Nederlandse drinkwaterbedrijven gaan hun leveranciers vragen om een objectief circulair grondstoffenpaspoort. Daarmee geven zij inzicht in de keten van leidingmateriaal en wat er na gebruik mee gebeurt. Dit als opmaat voor een circulair drinkwaternet.

‘De noodzaak om beter om te gaan met de beperkte grondstoffen is groot’

De sector werkt onder begeleiding van MVO Nederland samen in de coalitie Blauwe Netten. Voor de uitvoering van dit ambitieuze project hebben de drinkwaterbedrijven gekozen voor de PRP-Tool van Rendemint.

Concrete stappen

De drinkwaterbedrijven willen concrete stappen nemen richting een circulaire economie en hebben behoefte aan inzicht in de keten die betrokken is bij het drinkwaternet. De PRP-Tool en het daaruit voortvloeiende grondstoffenpaspoort gaat hierbij veel verder dan alleen een inventarisatie van het toegepaste leidingmateriaal. In de objectieve en inclusieve benadering van circulariteit maakt de PRP-benadering onderscheid tussen het hergebruiken van producten en materialen en het behouden van grondstoffen. Daarnaast is er gelijkwaardig aandacht voor de in de keten betrokken mensen.

“Een circulaire analyse van de hele keten is een forse opgave, maar de noodzaak om beter om te gaan met de beperkte grondstoffen is groot”, stellen de drinkwaterbedrijven in Blauwe Netten. “Daarom faciliteren we een branche breed trainingstraject voor de betrokken aanbieders van leidingmateriaal en de PRP-Tool als analyse instrument. We zijn zeer verheugd met de betrokkenheid en deelname van de marktpartijen, want de transitie naar circulair werkt alleen als de keten gezamenlijk optrekt.”

Mindset

In de trainingen worden de drinkwaterbedrijven en leveranciers van leidingmateriaal voorbereid op het gebruik van de PRP-Tool en het vormen van een circulaire mindset. Inmiddels hebben alle drinkwaterbedrijven en ruim 25 deelnemers van leveranciers en producenten al kennis gemaakt met de nieuwe methode.

Gezamenlijk met de keten wordt er binnen een realistisch meerjarenplan gewerkt aan een grondstoffenpaspoort voor het totale leidingnet waarbij het paspoort ingezet zal worden bij de inkoop van leidingmateriaal en voor het aantoonbaar verbeteren van de circulaire footprint van het leidingnet.

Blauwe Netten is een samenwerking van alle tien Nederlandse drinkwaterbedrijven onder begeleiding van MVO Nederland:
Brabant Water, Dunea, Evides, Oasen, PWN, Vitens, Waternet, Waterbedrijf Groningen, WMD en WML

Deelnemers vanuit de leidingmaterialen branche

Amiblu, Appendagefabriek Kolk, AVK Nederland, CCI Leidingsystemen, Conval Nederland, DNWG, Dyka, Georg Fischer, Geronet, HSF, Imbema, Pipelife Nederland, Prince Infra, Raminex International, Saint-Gobain PAM, T. Gerritsen B.V. / Beulco Holland, Talis Benelux, Thyssenkrupp Materials, Wavin Nederland, Van Leeuwen Buizenhandel

Naast de invoering van het grondstoffenpaspoort voor leidingmaterialen wordt in andere werkgroepen van Blauwe Netten dit jaar gewerkt aan duurzame energieopwekking en -opslag, de inzet en inkoop van duurzame alternatieve chemicaliën voor drinkwaterbereiding en CO2-beprijzing.

Advertisment ad adsense adlogger