digiAkkoord bouw, infra en techniek

digiAkkoord bouw, infra en techniek ondertekend door ruim 60 partijen

Een brede coalitie van 61 ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector tekende het nieuwe digiAkkoord tot 2030. Daarmee zetten zij zich de komende jaren actief in voor de versnelling van de noodzakelijke digitalisering en ketenoptimalisatie. En zij nodigen andere partijen van harte uit om zich ook bij dit akkoord aan te sluiten.

digiAkkoord: “Digitalisering in de gebouwde omgeving vraagt om een goede samenwerking in de keten, duidelijke afspraken, eenduidige standaarden, en digitaal vaardige medewerkers”

digiDeals

Versnellen gebeurt met zogenoemde digiDeals: tastbare projecten over het uitwisselen van meer data, het verbeteren van de kwaliteit van data, over vertrouwen en samenwerking in de hele keten. De ondertekening vond plaats tijdens het Ketenstandaard Bouw en Techniek Congres 2023 in Nijkerk, met een groot gedeelte van de ondertekenaars op het podium.

Steun en urgentie

De brede steun voor dit akkoord, hangt volgens Joseph Kuling, voorzitter van de Bouw Digitaliseringsraad (BDR), samen met een groot besef van urgentie.

“Van ontwerpers en bouwers tot en met beheerders van gebouwen, allemaal staan we voor forse maatschappelijke en individuele opgaven. Energietransitie, klimaatadaptatie, opschaling van woningbouw en infra-vervanging. Dat alles met zo min mogelijk uitstoot en circulair.”
“Dit moet ieder in z’n eigen organisatie en keten bolwerken, met schaarser wordend personeel, minder tijd en hogere kosten. Versnelde digitalisering en data-gedreven ketensamenwerking zijn dan keiharde randvoorwaarden om dingen samen toch voor elkaar te krijgen. We zijn blij dat steeds meer partners daarop inzetten.”

Verder aanjagen via digiAkkoord

Roger Tan, lid van de BDR en voorzitter van het bestuur van stichting digiGO, is blij met de vele ondertekenaars:
“Het platform van stichting digiGO is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een krachtige aanjager en regievoerder van digitalisering, van en voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in onze sector. Dit digiAkkoord leidt tot nieuwe projecten en programma’s om samenwerking in de keten meetbaar verder te digitaliseren, als uitbreiding van de huidige lopende uitvoeringsagenda. We kijken er naar uit om met alle ondertekenende partijen deze grote sprong voorwaarts te maken en de ambities voor 2030, zoals gesteld in het digiAkkoord, te realiseren!”

Lees verder onder de afbeelding.

Opdrachtgeverskant

Roeland Allewijn van Rijkswaterstaat vult aan vanuit de opdrachtgeverskant:
“Als RWS is het op orde krijgen en houden van onze data- en informatievoorzieningen voor ons assetmanagement essentieel. Dat is een flinke opgave, want een groot gedeelte van onze informatie wordt door de toeleveringsketen geproduceerd en geactualiseerd en continu digitaal met ons uitgewisseld. Digitalisering in de gebouwde omgeving vraagt om een goede samenwerking in de keten, duidelijke afspraken, eenduidige standaarden, en digitaal vaardige medewerkers. Dit nieuwe digiAkkoord geeft daar invulling aan.”

digiAkkoord?

Veel betrokken partijen bij het digiAkkoord tot 2030, waaronder het ministerie van BZK, koepelorganisaties zoals Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes, en bedrijven en organisaties die actief zijn in de gebouwde omgeving, legden in 2019 de basis voor het digiGO netwerk.

Voortbouwend op de samenwerkingsbasis die er met digiGO nu bestaat, is het digiAkkoord tot 2030 een duidelijke nieuwe stap in het sneller benutten van digitaliseringskansen. In digiDeals werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw samen in concrete projecten en ontsluiten we kennis, ervaring en ons netwerk om die te realiseren.

digiDeals

Wouter van Daal, aanjager voor de digiDeals: “We tekenen verschillende digiDeals, onder andere over federatief data delen, gebruik van digital twins en de samenwerking met andere branches. De energie van vandaag zetten we vanuit digiGO de komende tijd om in nog meer digiDeals.”

Info over digiAkkoord en -Deals

Digitaal samenwerken, om je eigen bedrijf of organisatie én de gehele branche slimmer en sneller te maken. Dat is de kern van digiGO. Meer over digiGO en digiAkkoord. Nieuwe partijen kunnen zich daar nog steeds melden als medeondertekenaar of als ze een digiDeal willen voorstellen.

De partijen die meedoen:

1. 2BA Bestand Beheer Artikelen
2. Aannemersfederatie Bouw & Infra
3. Aedes
4. Avelution
5. AVENTO Group B.V.
6. Bee4BIM B.V.
7. BIM-Connected
8. BIM4ALL
9. BNA
10. Branchevereniging hang- en sluitwerk (VHS)
11. buildingSMART Benelux
12. Cadvisual Benelux BV
13. CollaborAll
14. CROW
15. DAQS BV
16. Dutch Green Building Council
17. FBS
18. Fedet
19. G40 (themagroep slimme en duurzame verstedelijking)
20. GEALAN Fenster-Systeme GmbH
21. Gemeente Amsterdam
22. Gemeente Rotterdam
23. GeoBIMexperts b.v.
24. GeoBusiness Nederland
25. GEONOVUM
26. Gobar Consulting Group 27. HIBIN
28. ISSO
29. Ketenstandaard Bouw & Techniek
30. KOMO
31. Koninklijke Bouwend Nederland
32. Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties
33. MKB Infra
34. NL Ingenieurs
35. NVTB
36. Rijksvastgoedbedrijf
37. Rijkswaterstaat
38. SBB Ontwikkelen en Bouwen
39. Schiphol Group
40. Spatial Insight BV
41. SPIE
42. Stekademy
43. Stichting Big Data Value Center (BDVC)
44. Stichting Platform BIM Legal
45. Stichting Platform Duurzame Huisvesting
46. Stichting RIONED
47. TBQ
48. Techniek Nederland
49. TNO
50. TVVL
51. TwinTopics B.V.
52. UBA Bouw BV
53. Van de Klok
54. Van Ravenswaaij Techniek en Bouw Advies
55. VBI
56. VDNDP
57. VKG Keurmerk
58. VMRG
59. W/E adviseurs
60. White Lioness technologies
61. Wienerberger

Een geactualiseerd overzicht van de ondertekenaars.

Lees verder onder de afbeelding:

Lees ook: Digitaal platform ketensamenwerking bouwprojecten.

Advertisment ad adsense adlogger