Einde verplichte gasaansluiting nieuwbouwwoningen

Einde van de verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet komt te vervallen. Hiermee wil het kabinet de CO2-uitstoot verminderen tot bijna nul in 2050. Minister Kamp (EZ) heeft hiervoor een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nu wordt voor 25.000 nieuwbouwwoningen een geheel nieuw gasnet aangelegd of uitgebreid

Minister Kamp: “In de Energieagenda heeft het kabinet aangegeven dat in 2050 de CO2-uitstoot naar bijna nul moet zijn teruggebracht. Om dat te bereiken, moeten we ook van het aardgas af. Want zo’n dertig procent van de CO2-uitstoot wordt nu nog veroorzaakt voor het verwarmen van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen.”

“Met het laten vervallen van de verplichte gasaansluiting bij nieuwbouwwijken nemen we opnieuw een belangrijk stap op weg naar het terugdringen van deze CO2-uitstoot,” Aldus Kamp. Voorwaarde daarbij is wel dat er een alternatieve infrastructuur beschikbaar is. Die moet in de warmtebehoefte van de woningen voorzien. “Deze maatregel heeft een stimulerend effect op de totstandkoming van alternatieve warmtebronnen,” aldus de bewindsman.

Tienduizenden huizen

Jaarlijks krijgen ruim 40.000 nieuwbouwhuizen een nieuwe gasaansluiting. Voor naar schatting 25.000 nieuwbouwwoningen wordt hiervoor een geheel nieuw gasnet aangelegd of uitgebreid. Als na 1 januari 2018 de verplichting voor aansluiting op het gasnet komt te vervallen is het aan de betreffende gemeenten om te bepalen of deze woningen aangesloten worden op een warmtenet of een andere energie-infrastructuur.

Bestaande woningen

Voor bestaande woningen zal een overstap naar een andere vorm van duurzame energie zeer zorgvuldig moeten plaatsvinden. De bewoners hebben dan immers al een gasaansluiting. Daarvoor moet eerst een helder juridisch kader ontwikkeld worden.

De uitwerking hiervan vormt een onderdeel van het zogenoemde transitiepad lage temperatuur warmte, dat in de Energieagenda is aangekondigd en gedurende dit jaar wordt uitgewerkt.

Green Deal aardgasvrije woningen

Om aardgasvrij wonen te stimuleren is op 8 maart jongstleden met dertig gemeenten, twaalf provinciën en vijf netbeheerders een Green Deal gesloten die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Dit betreft voornamelijk bestaande woningen.

Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken. Zo heeft de gemeente Amsterdam het voornemen voor 1 januari 2018 10.000 bestaande woningen aan te wijzen die zullen worden omgezet naar aardgasvrij.

Advertisment ad adsense adlogger