Financiële gevolgen voor bouw 2014

Financieel

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een aantal financiële maatregelen bekend gemaakt die de woningbezitter raken. Onderstaand treft u een kort overzicht, waarbij nadrukkelijk opgemerkt moet worden dat de Tweede en Eerste Kamer deze maatregelen later dit jaar nog moeten goedkeuren. Aanpassingen, veranderingen en wijzigingen zijn dus mogelijk.

Het percentage van de hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd van 52 naar 38 procent. Dat gebeurt in 28 jaarlijkse stappen van een half procent. Per 1 januari 2014 is de eerste verlaging naar 51,5 procent.

Tijdelijke verhuurregeling vervalt

De tijdelijke verhuurregeling vervalt per 1 januari 2014. Dat betekent dat het verhuren van uw te koop staande woning minder aantrekkelijk wordt. Daarnaast komt er per gelijke datum een kortere termijn van renteaftrek voor uw leeg te koop staande woning. Vanaf 2014 krijgt u nog renteaftrek voor het jaar waarin u de woning leeg te koop zet plus de twee daarop volgende jaren.

Vrijstelling schenkbelasting naar een ton

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 wordt de vrijstelling schenkbelasting verhoogd van € 51.407 naar € 100.000. Voorwaarde voor deze vrijstelling is dat de schenking wordt besteed aan de eigen woning of aflossing van de hypotheekschuld. In genoemde periode vervalt ook de eis dat eenmalig verhoogde schenkingen alleen van ouders mogen komen. Ook de leeftijdsgrens voor de ontvanger vervalt tijdelijk. Eventueel eerder genoten verhoogde vrijstellingen van ouder aan kind komen in mindering op deze verhoogde vrijstelling.

Laag BTW-tarief niet verlengd

De tijdelijke verlaging van het BTW-tarief voor renovatie vervalt per 1 maart 2014. Dat betekent dat het tarief op die datum weer stijgt van 6 naar 21 procent

Verlaging energiebelasting

Het tarief voor de energiebelasting wordt verlaagd voor lokaal opgewekte duurzame elektriciteit door coöperaties van particuliere kleinverbruikers en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Het tarief in de eerste tariefschijf (tot 10.000 Kwh) wordt verlaagd met Ä 0,075 per kWh, voor zover de elektriciteit in het kader van een daartoe met een aangewezen coöperatie gesloten overeenkomst wordt geleverd aan een lid van de coöperatie. Voor de verlaging gelden verschillende voorwaarden.

Andere waardering serviceflats

Vanaf 2014 staat in de Successiewet dat serviceflats worden gewaardeerd naar de waarde in het economisch verkeer. Serviceflats worden dus niet meer gewaardeerd op basis van de WOZ-waarde. Door deze wijziging tellen waardeverlagende persoonlijke verplichtingen, zoals verplichte afname van warme maaltijden en bewaking, mee in de waardebepaling.

Lees verder in editie 5-2013

Advertisment ad adsense adlogger