Gedragscode Bewuste Bouwers in een nieuw jasje

Gedragscode Bewuste Bouwers in een nieuw jasje

De Bewuste Bouwers gedragscode geeft richting aan de wijze waarop op de bouwplaats bewust kan worden gebouwd, met als doel dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft en dat iedere bouwplaats een Beste Buur is. De nieuwe gedragscode (en bijbehorende normeisen) gaat in op 1 oktober 2021.

Er is extra aandacht geschonken aan het voorkomen van milieuschade door verwaaiing van bouw(afval)materialen in natuur en/of oppervlaktewater

Een drukke omgeving, mondige buren, hoge verwachtingen, kwetsbare natuur en compactere werkterreinen vragen steeds meer van bouw- en infrabedrijven tijdens de uitvoering. De Bewuste Bouwers gedragscode richt zich op de bouwplaats en op de omgeving van de bouwplaats. De gedragscode biedt het hele team, van timmerman tot projectmanager, concrete handvatten hoe zij bewust kunnen omgaan met de pijlers onder de gedragscode: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. Oftewel: Bewuste Bouwer, Beste Buur.

Herijking

Elke twee jaar wordt de gedragsode van Bewuste Bouwers herijkt op basis van actuele aanscherpingen. Deze vinden deels de oorsprong in politieke besluiten en deels om te voldoen aan de behoeften van opdrachtgevers. Ook de waarnemingen van onze auditors en meldingen op www.verbeterdebouw.nl vormen de basis van de herijking.

Normkaarten

De gedragscode wordt gepubliceerd inclusief normkaarten en werkkaarten. De normkaarten verschijnen net als andere jaren in het Nederlands, Engels en Duits. Ook publiceren we de normkaarten op veler verzoek in het Pools. Daarnaast hebben inhoudelijke aanpassingen plaatsgevonden.

De nieuwe versie van de gedragscode bevat twee nieuwe normeisen voor de pijlers Omgeving en Veilig. Daarnaast is extra aandacht geschonken aan het voorkomen van milieuschade door verwaaiing van bouw(afval)materialen in natuur en/of oppervlaktewater, het belang van het opleiden van de toekomstige instroom vakmensen en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Daar waar nodig zijn de normeisen verduidelijkt en de werkkaarten aangevuld, om meer helderheid en uniformiteit te bieden.

Pijlers

De namen van de pijlers zijn onveranderd: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. De normregels blijven als ‘normeisen’ gepubliceerd, verdeeld in ‘Maatregelen’ en ‘Bewustwording & Communicatie’. De verdeling ‘Op de norm’ en ‘Boven de norm’ blijft gehanteerd.

Over Bewuste Bouwers

De missie van Bewuste Bouwers is het verbeteren van het imago van de bouw. Als aanjager geven zij de bouwwereld een positieve impuls. Het instrument dat hierop wordt ingezet is de Bewuste Bouwers gedragscode. Door middel van audits en mysteriebezoeken wordt getoetst of bedrijfs- en projectdeelnemers bouwen conform de gedragscode.

Hiermee draagt Bewuste Bouwers bij aan de professionalisering van de infra– enbouwsector op het raakvlak van de bouwplaats en haar omgeving. Al meer dan drieduizend bouwplaatsen geven een geweldig voorbeeld op het gebied van omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid.

Advertisment ad adsense adlogger