Duurzaam bouwen met gerecycled pvc

Pvc

Verlichtend voor milieu en portemonnee

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vooral het terugdringen van wateroverlast en de bescherming van oevers en kades zijn voor ons land zeer belangrijke issues. Klimaatverandering en bodemdaling kunnen in de nabije toekomst leiden tot meer wateroverlast.

Gemeenten dienen daarom structurele maatregelen te nemen en te kiezen voor een zowel kostenefficiënte als duurzame oplossing. Ook de gemeente Purmerend, gelegen in ingepolderd gebied met veengronden, werd hiermee geconfronteerd en koos uiteindelijk voor een vooruitstrevend bouwbestek van aannemer Oosterhof-Holman uit Harlingen, met daarin opgenomen een door Profextru geleverde oplossing van gerecycled pvc oeverbescherming.

Project Molen- en Whereplantsoen

De bestaande oeverbescherming langs het Molen- en Whereplantsoen en nabij het Prinsenhof in Purmerend stond al geruime tijd op de planning voor een grondige renovatie. De oeverbescherming was over een afstand van ruim 400 meter opgebouwd uit tropisch hardhouten azobé-damplanken en – gording, welke door houtrot vooral boven de waterlijn in slechte staat verkeerde. Deze oeverbescherming van tropisch hardhout is aangelegd in 1976 en vier jaar geleden is een kredietaanvraag gedaan om het geheel te vernieuwen. Omdat de oever ook veelvuldig wordt gebruikt als aanlegplaats voor de pleziervaart, is gepland om ook deze voorzieningen direct te moderniseren. Vanaf november 2010 is gestart met de bouw en medio april 2011, vlak voor de start van het vaarseizoen wordt de nieuwe oever opgeleverd. Paul Hendriks, senior werkvoorbereider bij Stadsbeheer Purmerend, team Voorbereiding en Toezicht, zegt: ‘We hebben ervoor gekozen om de beschoeiing uit te voeren met ProLock Omega, een damwand die is gemaakt van gerecycled pvc en wordt geleverd door Profextru. Het gebruik van gerecycled pvc oeverbescherming past in het duurzame inkoopbeleid van de gemeente Purmerend. Alleen bij hoge uitzondering gebruiken we FSC gecertificeerd tropisch hardhout. Bovendien zijn de veengronden rondom Purmerend door hun poreusheid beter geschikt voor lichte bouwmaterialen.’ Bijzonder aan dit project is de vrijheid die opdrachtnemers kregen binnen het Programma van Eisen van het RAW bestek. Hen werd de ruimte geboden om zelf vernieuwende constructievormen en materiaalgebruik aan te dragen. De gemeente hoopte hen hiermee te stimuleren om kritisch na te denken over materiaal en constructie, zodat het eindresultaat zou worden geoptimaliseerd. Het bestek is openbaar aanbesteed via de aanbestedingskalender en is gegund op de laagste prijs. Aannemer Oosterhof-Holman heeft zich vervolgens ingeschreven voor de laagste prijs en kwam met een voorstel waarbij duurzaamheid en kostenefficiëntie -perfect samengingen.

Lees verder in editie 2-2011

Advertisment ad adsense adlogger