Bouw goed voor snelle economische groei

Bouw

Al in de komende kabinetsperiode kan de economie weer stevig groeien, dankzij de bouwsector. Die kan de totale Nederlandse economische groei met maar liefst een half procent opplussen, zo blijkt uit analyses die het Economisch Instituut voor de Bouw onlangs presenteerde. Nodig daarvoor zijn maatregelen voor starters en goed afgewogen beleidskeuzes, waardoor bouwinvesteringen en dus werkgelegenheid in de bouwsector weer krachtig toenemen.

De diverse doelstellingen rond de woningmarkt, overheidsfinanciën en welvaartseffecten zijn goed te combineren, zo blijkt. Bouwinvesteringen kunnen dan weer krachtig toenemen, evenals werkgelegenheid in de bouwsector. Tegelijkertijd zorgt dat investeringsherstel voor meer economische groei in Nederland, in de komende kabinetsperiode Bouwend Nederland ziet in de EIB-analyse een bevestiging van de belangrijke rol van de bouwsector in het herstel van de economie. De bouw wil en kan die rol weer snel vervullen. Dat is mogelijk, als er vanuit overheidszijde verstandige beleidsmaatregelen worden genomen, om te beginnen voor starters. Zij hebben de sleutelrol op de woningmarkt. Het beleid moet er daarom op gericht zijn dat hun inkomens-perspectieven duidelijk betrokken worden in de hypotheekverstrekking. Ook moet er kritisch worden gekeken naar de rentes die hypotheekverstrekkers nu hanteren.
Een ander kernpunt van beleid moet zijn dat de prijsvorming op de huurmarkt meer marktconform wordt. Tevens bewijst het toekomstig kabinet de huizenbezitter een grote dienst door verdere stapeling te voorkomen van maatregelen rond de aftrekbaarheid van de eigenwoningschuld.
Naast de conclusies over de woningbouw trekt het EIB de belangwekkende conclusie dat lasten-ver-zwaringen die de investeringscapaciteit beperken van scholen en zorginstellingen, direct zeer negatieve gevolgen hebben voor de broodnodige vervanging en bouw van school- en zorggebouwen.

Het EIB stelt tot slot dat er binnen de bouwkolom zelf een productiviteitsstijging gerealiseerd kan worden. Het rapport van het Bouwteam biedt inspiratie daarvoor en via de verkenning ‘De bouw in 2020’ biedt Bouwend Nederland ondernemers in de bouw handvatten om sterker uit de crisis te komen.
Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft diverse analyses rond de woningmarkt en bouw nog eens kernachtig samengevat. De woningmarkt staat binnenkort namelijk op de agenda van de informatie. De beslissingen die worden genomen hebben grote gevolgen voor het functioneren van de woningmarkt in de komende jaren.

Lees verder in editie 6-2012

Advertisment ad adsense adlogger