Herstel in de bouwsector via woningnieuwbouw

Herstel in de bouwsector via woningnieuwbouw

Het huidige herstel in de bouwsector blijkt aangedreven te worden door woningnieuwbouw. Het herstel voor de utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw (gww) is gematigder. Dit toont de onlangs gepresenteerde Monitor Bouwketen najaar 2015.

Uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde orderportefeuille van bouwpartijen het afgelopen half jaar is toegenomen van 6 tot 6,1 maanden. Ondernemers zijn ook positief over de ontwikkeling van de omzet en het prijsniveau. Naar verwachting zal het huidige herstel van de bouwsector zich voor het eerst sinds lange tijd vertalen tot een groei van de werkgelegenheid.

Monitor Bouwketen

Ieder halfjaar publiceren de BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en UNETO-VNI de Monitor Bouwketen, die de actuele stand van zaken in de bouwkolom weergeeft. De voorgaande editie, afgelopen mei, liet al een voorzichtig herstel in de bouwsector zien. Nu blijkt dat de conjunctuur verder verbetert. Vooral bouwbedrijven en architectenbureaus profiteren van de opleving in de woningbouw, voor installatiebedrijven en ingenieursbureaus geldt dit in mindere mate. Bedrijven zijn positiever over de hun verwachtte omzet dan een half jaar geleden.

Per sector

Uneto-VNI publiceerde in een persbericht de conjunctuur per sector. De hele monitor is hier te vinden.

  • Architectenbureaus: De gemiddelde orderportefeuille is vijf tiende maand lager dan in mei van dit jaar. De omzetverwachting is per saldo positief, maar het aandeel bedrijven dat een omzettoename verwacht, is wel gedaald. Architectenbureaus denken per saldo weer personeel aan te gaan nemen.
  • Ingenieursbureaus: De orderportefeuille is in een half jaar met vijf tiende maand afgenomen. De omzet- en werkgelegenheidsverwachting zijn positief. Ingenieursbureaus verwachten een stabilisatie van de tarieven.
  • Bouwbedrijven: De orderportefeuille is met drie tiende maand gestegen. De orderportefeuilles namen toe voor zowel de burgerlijke en utiliteitsbouw als voor de grond- weg- en waterbouw. De omzetverwachting is per saldo positief en dat geldt ook voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Een op de drie bedrijven verwacht aantrekkende prijzen.
  • Installatiebedrijven: De orderportefeuille is met een tiende maand afgenomen. Per saldo wordt een omzetstijging verwacht. De werkgelegenheidsverwachting is ten opzichte van een half jaar geleden sterk verbeterd. Per saldo verwacht iets minder dan een op de drie installatiebedrijven een stijging van de tarieven
Advertisment ad adsense adlogger