Brandwerende details woningbouw gepubliceerd

ISSO-kleintje Brandwerende details woningbouw gepubliceerd

Het nieuwe ISSO-kleintje Brandwerende details woningbouw is beschikbaar. Het is toepasbaar voor nieuwe en bestaande bouw. Deze nieuwe uitgave komt voort uit de SBR-publicatie Brandwerende details uit 2009.

De details voor woningbouw uit de SBR-publicatie Brandwerende details zijn geüpdate

Het ISSO-kleintje bevat een uitbreiding van veel voorkomende detailprincipes in de woningbouw waarin brandwerendheid een rol speelt. De details voor de utiliteit uit de SBR-publicatie zijn er niet in opgenomen.

De publicatie geeft vooral vuistregels om de details van het eigen project te toetsen op de weerstand tegen branddoorslag. ‘In een constructie zijn de brandscheidingen getest en gecertificeerd, maar de aansluitingen zijn dat vaak niet’, zegt Aldo de Jong, adviseur Bouw bij ISSO.

“Terwijl het Bouwbesluit eist dat de aansluitingen óók voldoende brandwerend zijn. Dit nieuwe ISSO-kleintje geeft voor elf veel voorkomende details de vuistregels hoe die aansluitingen op adequate wijze zijn af te werken.”

Prestatielayers

In voorbeeld-bouwtekeningen van de details zijn kritische branduitbreidingstrajecten met een rode pijl aangegeven. Onderdelen die essentieel zijn voor de brandwerendheid zijn rood gearceerd. ISSO heeft voor bijna alle standaard details bovendien ‘prestatielayers’ beschikbaar, die laten zien welke materialen in een aansluiting essentieel zijn om te voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit.

De publicatie bevat hiervan een selectie, maar in de ISSO-Kennisbank zijn nog eens driehonderd details beschikbaar met een prestatielayer brandwering.

Brandgedrag bouwmaterialen

Om de brandwerendheid van scheidingsconstructies te kunnen beoordelen, is het goed om te weten hoe bepaalde materialen zich gedragen bij brand. De publicatie bevat daarom ook een hoofdstuk over brandgedrag van bouwmaterialen. In het Kleintje staan rekenregels waarmee voor verschillende materialen een indicatie is te krijgen van de brandwerendheid.

Breed draagvlak

Dit nieuwe ISSO-kleintje is breed gedragen. Het kwam tot stand in samenwerking met onder andere Brandweer Nederland, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en NEN-normcommissie ‘Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen’.

Het nieuwe Kleintje is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.

Advertisment ad adsense adlogger