Maak Natuurinclusief Bouwen verplicht

Petitie - Maak Natuurinclusief Bouwen verplicht

Tot 2030 worden er in Nederland een miljoen huizen gebouwd, een kans die benut moet worden om het goede te doen voor onze toekomstige leefomgeving, de natuur en het klimaat. Dit jaar vindt een van de grootste wetswijzigingen plaats en er dreigt wetgeving te komen die op het gebied van natuurinclusiviteit lichtjaren achterloopt.

Uit de petitie Natuurinclusief Bouwen – ‘Alle platte daken dienen dubbel te worden gebruikt, voor zonnepanelen en/of vegetatie’

Ondanks een herhaaldelijke oproep uit de brede sector bevat deze wet wederom geen concrete maatregelen voor natuurinclusief bouwen. De opstellers en ondertekenaars van deze petitie roepenMinister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nu op: “Maak ‘Natuurinclusief Bouwen’ verplicht voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur”.

Dat moet anders, aldus een brede coalitie van partijen: NL Greenlabel, Ballast Nedam Development, Abbings Buitenhof, Alba Concepts, Barcode Architects, BrightVibes, Decade of Action, Decowood, Dutch Green Building Council (DGBC), Gideon Building Transition Tribes, Heijmans Vastgoed, Herman Wijffels, idverde, Kleissen Bouwmanagement & Advies, Kwartiermakers in de Bouw, JOGG, Neprom, Merosch, MeerBomenNu, Rooftop Revolution, The Pollinators, Urgenda, Vogelbescherming Nederland, Voskampgroep, VU University en WUR (Program Green Cities).

Petitie

Door natuurinclusief bouwen zijn we beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering én dragen we direct bij aan de biodiversiteit. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar vooral ook voor onze eigen gezondheid en welzijn. Onze gebouwde en ontworpen leefomgeving zal gaan fungeren als (stads-)ecoduct waardoor natuurgebieden op duurzame wijze met elkaar verbonden worden.

Norm

Aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wordt met de petitie gevraagd om ‘Natuurinclusief Bouwen‘ tot norm te verheffen binnen ‘De Nieuwe Omgevingswet’. De volgende concrete maatregelen voor alle nieuw te bouwen woningen en gebouwen zouden daarin opgenomen moeten worden:
1. Natuur in de woning: in elke woning moeten nestelgelegenheden worden gerealiseerd voor gebouwafhankelijke soorten waaronder de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
2. Natuur op de woning: Alle platte daken dienen dubbel te worden gebruikt, in ieder geval voor zonnepanelen en/of vegetatie.
3. Natuur in de buurt: Elke woning dient uitzicht te hebben op natuurlijk groen, de openbare ruimte dient voor minimaal dertig procent uit groen te bestaan en er moet op wandelafstand toegang zijn tot openbaar groen.

Meer informatie: Petitie Natuurinclusief Bouwen

Advertisment ad adsense adlogger