Marktconsultatie gestart voor SDE++ 2020

Marktconsultatie gestart voor de SDE++ 2020

Tussen 23 mei en 11 juni 2019 organiseert Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de marktconsultatieronde voor de verschillende hernieuwbare energie categorieën van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie* (SDE++ 2020).

Minister Wiebes besluit aan het eind van het jaar over de openstelling van de SDE++ regeling

Het PBL adviseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over verschillende onderdelen van de SDE++. Het krijgt daarbij ondersteuning van ECN/TNO en DNV GL. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt bij de advisering over de basisbedragen.

Advies openstelling

Op basis van de schriftelijke reacties uit de markt en de marktconsultatiegesprekken stelt het PBL een eindadvies op voor het ministerie van EZK. Minister Wiebes (EZK) besluit aan het eind van het jaar over de openstelling van de SDE++ regeling, de open te stellen categorieën en de bijhorende basisbedragen.

De marktconsultatie voor de overige broeikasgasemissiereductie categorieën in de SDE++ volgt op een later moment dit jaar.

*De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen. Oriënteer u op de achtergrond en werking van deze regeling. Of ga direct door naar de aanvraagfase, de realisatiefase of de productiefase.

Marktconsultatie gestart voor SDE++ 2020. Zie ook:
Meer dan 4.500 energieprojecten krijgen SDE+-subsidie.

Advertisment ad adsense adlogger