Met big data voorkeuren voorspellen van burgers

Met big data voorkeuren voorspellen van burgers

Incudem brengt met big data leefstijlprofielen van burgers per wijk in kaart. Hiermee kan beter aan de wensen van de burgers worden voldaan. Inmiddels hebben twee gemeenten ingetekend op een pilot-traject van deze VolkerWessels’ corporate start-up.

Gemeenten hoeven niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden

Er bestaat in Nederland nog steeds een kloof tussen hoe gemeenten de leefomgeving inrichten met bijvoorbeeld groen en straatmeubilair, en de behoeften van de inwoners op dat vlak. Start-up Incudem gaat dit probleem te lijf. Door middel van big data en gerichte small data worden per wijk de voorkeuren van bewoners voorspeld en in kaart gebracht. Dit geeft een heel goed handvat voor inrichting, beheer en gebruik van de leefomgeving. En daarmee voor substantieel hogere burgertevredenheid.

“Burgerparticipatietrajecten worden doorgaans gedomineerd door een betrokken minderheid: de participatie-elite”, aldus Freek Huijsmans, business director van Incudem. Hun voorkeuren blijken vaak niet representatief, met als gevolg dat er veel chagrijn is over hoe wijken worden ingericht en bijgehouden door gemeenten. Gras te lang of juist te kort, lelijke lantaarnpalen of saaie groenvoorziening. “Dat moet en kan beter. Dankzij big data is er per wijk echter nu al zo veel bekend over bewoners dat die informatie heel goed kan dienen als basis voor een burgergerichte leefomgeving. Je brengt hiermee de wens van de meerderheid in beeld, met veel meer tevredenheid tot resultaat. Er ligt een enorm verbeterpotentieel.”

Communicatie en participatie

Het systeem maakt met open data (dominante) leefstijlprofielen van burgers per wijk. Die bieden niet alleen houvast voor inrichting, beheer en gebruik van de leefomgeving, maar ook hoe de communicatie en participatie met wijkbewoners vorm te geven.

“Dit leidt dus ook tot meer tevredenheid aan de kant van de ambtenaren van de gemeente”, vult Jim Steenbakkers, marketing director van Incudem aan. “Want die krijgen met onze oplossing een tool in handen om daadwerkelijke gewaardeerde actie te ondernemen. En ook nog eens AVG-proof.”

Buurtinder

De Incudem database wordt aangevuld met small data per wijk, die onder andere met een online ‘buurtinder’ (online tool waarmee door middel van swipes voorkeuren voor de leefomgeving kunnen worden aangegeven) wordt verzameld.

Steenbakkers: “Doordat we dat op meerdere plekken in Nederland doen, worden de profielen steeds verder verrijkt. Gemeenten hoeven dus niet meer steeds het wiel uit te vinden.” De systematiek (die werkt met een Monitor en een Toolkit) is klaar voor gebruik. Twee gemeenten hebben inmiddels bevestigd ermee aan de slag te willen gaan. De start-up zoekt aanvullend nog eens drie gemeenten om een pilot mee aan te gaan. Interesse kan via de website (Incudem.nl) gemeld worden.

Meer informatie: Incudem

Advertisment ad adsense adlogger