Modelovereenkomsten voor resultaatgericht samenwerken

Modelovereenkomsten voor resultaatgericht samenwerken

OnderhoudNL en Aedes hebben samen modelovereenkomsten ontwikkeld voor Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Op deze manier wordt ingespeeld op de ontwikkeling naar een ander opdrachtgeverschap bij corporaties.

Bij RGS gaat het om efficiënte bedrijfsprocessen en het continu verbeteren van de samenwerking tussen corporatie en opdrachtnemers, zo bericht OnderhoudNL. Slim samenwerken met opdrachtnemers moet leiden tot een beter resultaat tegen minder kosten. De modelovereenkomsten RGS willen daarbij ondersteunen. Bij RGS beschrijft een corporatie het te bereiken resultaat in een vraag aan de opdrachtnemer. Die presenteert vervolgens de mogelijkheden in verschillende scenario’s met financiële doorrekening, waarna de corporatie een keuze maakt. De afspraken worden vastgelegd in prestatie-eisen en dus niet in een vooraf dichtgetimmerd bestek.

Modelcontract

In het modelcontract staan afspraken over de verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid en risico’s in een onderhouds- of renovatieproject. Dat maakt de samenwerking voor corporaties en onderhoudsbedrijven makkelijker en transparanter. Bovendien stimuleert het onderhoudsbedrijven ook tot concept- en productinnovatie. Gebruik van de modelovereenkomsten kan leiden tot meer efficiëntie en dus lagere proceskosten, kortere doorlooptijden, betere sturing op kwaliteit in relatie tot portefeuille- en investeringsbeleid, een grotere tevredenheid bij corporaties en bewoners en betere beheersing van de risico’s.

Vier documenten

OnderhoudNL en Aedes zijn blij met de goede onderlinge samenwerking en hopen dat deze leidt tot meer instrumenten die corporaties en onderhoudsbedrijven ondersteunen. De Modelovereenkomsten zijn gebaseerd op de Leidraad Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden en de Leidraad Ondersteuning Opdrachtgevers bij RGS-projecten. OnderhoudNL en Aedes reiken vier documenten aan, te weten een model raamovereenkomst RGS, een model aannemingsovereenkomst RGS, een model algemene voorwaarden RGS plus een leeswijzer voor de RGS-modelovereenkomsten.

Advertisment ad adsense adlogger