Nederlandse provincies sluiten retaildeals tegen winkelleegstand

Nederlandse provincies sluiten retaildeals tegen winkelleegstand

De Nederlandse provincies hebben de handen ineen geslagen in de aanpak van leegstand in stads- en dorpscentra. De provincies sloten afgelopen woensdag 12 RetailDeals met minister Henk Kamp. In de deals is vastgelegd dat het aantal vierkante meters winkeloppervlakte drastisch naar beneden wordt gebracht. Daarnaast moeten nieuwe winkels zich in de centra vestigen en niet aan de randen van de stad.

Om dit te bereiken, gaan provincies gemeenten desgewenst ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het wegwerken van de overcapaciteit aan winkelgebied en bij de juiste afstemming tussen gemeenten bij locatiekeuzes voor nieuwe winkels. Provincies gaan lokale plannen die leegstand juist vergroten, blokkeren.

Bruisend en vitaal

Nederland heeft een totaal winkeloppervlakte van 30,8 miljoen vierkante meter. Tien procent daarvan staat op dit moment leeg. Lege binnensteden en verlaten winkelcentra maken steden en dorpskernen onaantrekkelijk en hebben een negatieve invloed op de regionale economie en het toerisme. Volgens Sander de Rouwe, gedeputeerde in Friesland en woordvoerder namens de 12 provincies, pakken de provincies nu hun rol om binnensteden bruisend en vitaal te houden: “Als provincies zijn we in staat om de regionale samenwerking en afstemming tussen gemeenten te organiseren. Maar soms zal er een lokaal plan moeten sneuvelen om echt een rem te kunnen zetten op de komst van nieuwe winkelpanden.”

Verschillende maatregelen

In de RetailDeals spreken de provincies af dat ze starten met verschillende pilots die betrekking hebben op bestemmingsplancapaciteit, het terugdringen van de beschikbare winkeloppervlakte en het bieden van ruimte aan innovatie en vernieuwing. Daarnaast staan er in Deals afspraken om te komen tot objectieve kengetallen over productiviteit en marktruimte per retailbranche. Ook wordt er gewerkt aan een landelijke vastgoedmonitor en een koopstromenonderzoek. Op basis van deze gegevens willen overheden breder kunnen kijken dan enkel lokaal en regionaal. De opgaven verschillen sterk per regio. Zodoende nemen de provincies ook individuele maatregelen. Zo gaat de provincie Overijssel gemeenten financieel belonen wanneer ze zich aansluiten bij de provinciale RetailDeal en organiseert de provincie Noord-Brabant bijeenkomsten waar de provincie, gemeenten, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners kennis en ervaringen delen uit de praktijk.

Advertisment ad adsense adlogger