Standaard gegevensuitwisseling Niet Planmatig Onderhoud

Niet-Planmatig Onderhoud

Het Niet-Planmatig Onderhoud (NPO) van corporaties kan jaarlijks 100 miljoen euro goedkoper worden door sectoroverstijgende gegevensuitwisseling over bouwopdrachten. Die besparing is reëel bij uitwisseling van data met standaard referentieprocessen en bijbehorende berichten, op basis van dezelfde taal en definities. In een pilot toetst de KOVON-werkgroep KOVRA het elektronisch berichtenverkeer in de praktijk tussen corporaties en aannemers. Het levert de standaarden voor de gegevensuitwisseling over NPO. De pilot loopt tot medio 2015.

Tijd en mankracht

Het onderhoud aan woningen van corporaties vergt veel tijd en mankracht en is dus kostbaar. Sectoroverstijgende gegevensuitwisseling over bouwopdrachten en gebouwen komt nu niet tot stand, omdat er geen standaard referentieproces met bijbehorende berichten beschikbaar is. Dit leidt tot hoge administratieve lasten voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, want opdrachtgeving, afstemming van de kosten, uitvoering en financiële afwikkeling is bij elke corporatie anders georganiseerd.

NPO

Uitgerekend is dat corporaties jaarlijks in totaal 3,5 miljoen opdrachten Niet-Planmatig Onderhoud (NPO) verstrekken. Zijn voor het berichtenverkeer standaard processen en berichten beschikbaar, dan levert dat een kostenbesparing op van circa 100 miljoen euro per jaar, aldus de KOVON-werkgroep KOVRA. De pilot bestaat uit het standaardiseren van de gegevensuitwisseling voor de opdrachtgeving van corporaties aan leveranciers in de bouwsector, zoals aannemersbedrijven, installateurs en schildersbedrijven, inclusief de financiële afwikkeling.

Kennisdeling

In de pilot wordt kennis gedeeld en worden ervaringen uitgewisseld. Het onderzoek levert de standaarden voor het berichtenverkeer in de corporatiesector en de bouw- en installatiesector. De pilot is mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland, GS1 Nederland, NetwIT en S@les in de Bouw.

Werkgroep

De werkgroep KOVRA is opgericht door het kennis- en adviescentrum voor vastgoed- en vastgoedonderhoudsvraagstukken stichting KOVON en staat voor KOVON Vastgoed Onderhouds Referentie Architectuur. De werkgroep helpt vastgoed- en onderhoudsafdelingen van woningcorporaties en hun comakers bij het standaardiseren en optimaliseren van het onderlinge berichtenverkeer. In de werkgroep participeren vertegenwoordigers van CORA, VERA, NetwIT, S@les in de Bouw en van de woningcorporaties Intermaris, Lefier, Patrimonium Veenendaal, Stadgenoot, Woonbron en Haag Wonen.

Advertisment ad adsense adlogger