Stationsgebied Purmerend wordt straks het Waterlandkwartier

Stationsgebied Purmerend wordt straks het Waterlandkwartier

Het college van Purmerend heeft eind mei het stedenbouwkundig masterplan voor het stationsgebied vastgesteld. Dit plan biedt de kaders voor de transformatie die de komende tien tot twintig jaar in dit gebied gaat plaatsvinden. De verandering is nodig om te komen tot een gemengd stedelijk gebied waar wonen en werken wordt gecombineerd met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden.

“Er is ook gekozen voor een nieuwe naam, het stationsgebied gaat verder onder de naam Waterlandkwartier”

Het masterplan is een zogenaamd adaptief plan. Dat betekent dat het plan enige flexibiliteit heeft. Dit biedt de ruimte om bij te sturen en aan te scherpen waar nodig.

Vijf thema’s

Het plan is opgebouwd rond vijf thema’s die gezamenlijk de stedenbouwkundige uitgangspunten en kaders vormen:

Nieuwe mobiliteit

Het Waterlandkwartier wordt optimaal ontsloten met openbaar vervoer (bus, trein en mogelijk in de toekomst HOV) en voor fietsers en voetgangers. De auto krijgt een minder prominente plaats in het gebied, terwijl het gebied en de binnenstad wel goed bereikbaar blijven. Door in te zetten op centrale gebouwde parkeervoorzieningen en deelmobiliteit komt er meer ruimte voor groen, om te wandelen, te fietsen en te spelen.

Purmermix

Het Waterlandkwartier krijgt een hoog-stedelijk en levendig woon- en werkmilieu. Dat betekent hogere gebouwen, met ruimte voor nieuwe en bestaande kantoren en ongeveer 1.800 woningen. Bij de bouw van die woningen is speciale aandacht voor vooral jongeren en ouderen. De krachtige groei van het aantal inwoners biedt draagvlak voor voorzieningen als winkels, scholen, zorg en horeca in het gebied zelf en in de omliggende wijken.

Duurzaam

De nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen gaan voldoen aan strenge eisen op het gebied van energieprestaties en worden aardgasvrij gerealiseerd. Daarnaast biedt de nieuwe wijk ruimte voor sport en spel en worden bij de transformatie de principes van circulariteit toegepast, zodat bouwmaterialen optimaal worden hergebruikt.

Lees ook: 2,5 miljoen voor versnelling woningbouw N-H

Stadsbuurt

Het Waterlandkwartier wordt een stadsbuurt zoals Purmerend nu nog niet kent, met intensief gebruik van de ruimte, menging van functies, en een sterke eigen uitstraling qua architectuur. Daarbij staat de menselijke maat centraal. Gebouwen hebben een stevige basis, met een actieve levendige begane grond, die aansluit bij de bestaande bebouwing in Purmerend. Daarboven ontstaat een nieuwe eigentijdse skyline bestaande uit compacte hogere gebouwen en opbouwen.

Wethouder Thijs Kroese, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Waterlandkwartier over de nieuwe naam: “Waterlandkwartier verwijst naar de regio waar Purmerend toe behoort en zegt daarmee ook iets over de functie die wij als centrumgemeente hebben. Het Waterlandkwartier wordt een buurt zoals we die nog niet kennen. Het wordt stads en levendig en complementeert straks, met de historische binnenstad, het centrum van Purmerend. Het wordt daarmee een buurt voor alle Purmerenders en een extra trekpleister voor bewoners uit de omringende gemeenten”

OV-knoop

Het station krijgt een belangrijke rol in het gebied. Door het ontwikkelen van een zogenaamde OV knoop, een plek waar verschillende vormen van openbaar vervoer samenkomen, neemt de bereikbaarheid van de stad en de regio toe.

“Purmerend heeft een fantastische OV-verbinding met Amsterdam. Binnen onze eigen stad is er nog ruimte voor verbetering. Een OV-knoop geeft een stevige impuls aan het openbaar vervoer binnen Purmerend en zorgt voor een betere ontsluiting richting de regio”, aldus wethouder Eveline Tijmstra, binnen het college verantwoordelijk voor mobiliteit.

De gemeenteraad neemt op 30 juni een definitief besluit over het masterplan Waterlandkwartier.

Foto: BURA urbanism / LOLA Landscape Architects

Advertisment ad adsense adlogger