Straks in ieder klaslokaal CO2-meter verplicht

Straks in ieder klaslokaal een CO2-meter verplicht

Het wordt verplicht om in alle lokalen een werkende CO2-meter op te hangen. Ook krijgen scholen extra hulp en ondersteuning om luchtreinigers in te zetten. Voor de verplichting van de CO2-meters voor bestaande scholen is nog wel een wijziging in het Bouwbesluit nodig.

“60 procent van de scholen heeft al een CO2-meter in ieder klaslokaal”

De afgelopen maanden is door het harde werken van vele scholen en gemeenten de ventilatie van schoolgebouwen verder verbeterd. Honderden scholen hebben gebruik gemaakt van het hulpteam ventilatie en in duizenden klaslokalen zijn CO2-meters geplaatst.

Maar nu de coronabesmettingen weer langzaam toenemen, is het belangrijk om ook op het aantal scholen waar ventilatie nog onvoldoende op orde is, te zorgen dat alles uit de kast wordt getrokken om de ventilatie ook daar vlot te trekken.

Daarom wordt het verplicht om in alle lokalen een werkende CO2-meter op te hangen. Ook krijgen scholen extra hulp en ondersteuning om luchtreinigers in te zetten. Dit heeft minister Wiersma aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Schepje bovenop

Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): “Als leraar wil je lesgeven in een goed geventileerde klas, net zoals ouders dat ook belangrijk vinden voor hun kind. Op veel plekken is er al veel werk verzet om de school winterklaar te maken. Op een kleiner aantal scholen is men nog niet zover, dus daar moet een schep bovenop.”

Wiersma: “Ik moedig ook die scholen nu extra aan gebruik te maken van alle mogelijkheden die er zijn.”

Voor ondersteuning kunnen scholen terecht op www.ventilatiehulp.nl of bellen met 0800–0224402.

CO2-meter

In de klas moet je voortdurend kunnen meten of de ventilatie in orde is. Uit een recente peiling onder scholen blijkt dat circa zestig procent een werkende CO2-meter in ieder klaslokaal heeft hangen, maar veertig procent heeft dat om diverse redenen nog niet.

Hoewel bij vele scholen de meters wel in bestelling zijn, is het noodzakelijk om op alle plekken voorbereid te zijn als de coronabesmettingscijfers mogelijk verder oplopen. Daarom wordt een werkende CO2-meter in iedere klas verplicht. Deze verplichting is voor nieuwbouw en gerenoveerde basisschoolgebouwen al opgenomen in het Bouwbesluit. Dit wordt gelijkgetrokken.

Inzet luchtreinigers

Het ministerie zet alles op alles om te zorgen voor een gezond binnenklimaat. Om geen kansen te laten liggen wordt ook de inzet van luchtreiniging optimaal benut en worden scholen die dat willen verder ondersteund in het gebruik daarvan. Dit kan bijdragen aan oplossingen voor de korte termijn en daarnaast ook aan de opbouw van wetenschappelijke kennis over de effectiviteit en veiligheid van luchtreiniging in de klas.

In Staphorst hebben zes scholen het initiatief genomen om 75 luchtreinigers te plaatsen. Er is een pilot gestart om de effecten van deze luchtreinigers te meten. Dit wordt uitgebreid naar ruim 200 klaslokalen op andere plaatsen in Nederland.

Scholen die hieraan willen meedoen, kunnen zich hiervoor aanmelden op www.ventilatiehulp.nl. De onderzoeksresultaten worden in het voorjaar van 2023 verwacht. Dit komt bovenop het al langlopende onderzoek wat op tientallen scholen gaande is door wetenschappers van de Universiteit Utrecht en de TU Eindhoven.

Verbetering ventilatie

Met de Maatwerkregeling Ventilatie in Scholen (voorheen SUViS-regeling) kunnen scholen nog altijd een subsidie aanvragen. Bij de vorige regeling bleek al dat dit niet altijd voldoende was en daarom is de subsidie voor scholen die kampen met acute ventilatieproblemen flink opgehoogd. Schoolbesturen kunnen via deze regeling maximaal zestig procent% financiering vanuit het Rijk aanvragen.

Schoolbesturen en gemeenten die advies nodig hebben over ventilatie kunnen terecht bij de hulpteams van Ruimte-OK. Ruimte-OK is bereikbaar via 0800–0224402 of www.ventilatiehulp.nl. Ook voor de aanschaf van CO2-meters kun je hier terecht voor informatie.

Advertisment ad adsense adlogger