Tender windpark op zee Hollandse Kust (west) gewonnen door Ecowende

Tender windpark op zee Hollandse Kust (west) gewonnen door Ecowende

Ecowende, een joint venture van Shell en Eneco is de winnaar van de vergunning van het windpark Hollandse Kust (west) kavel VI. Ecowende gaat dit windpark bouwen met oog voor de natuur. Het zal naar verwachting in 2026 in gebruik worden genomen.

“Bij beoordeling van aanvragen voor Hollandse Kust is ‘ecologie’ als extra criterium opgenomen”

Het windenergiegebied Hollandse Kust (west) – HKW – ligt ruim 50 kilometer uit de Nederlandse kust, ter hoogte van IJmuiden. Het windpark heeft een vermogen van 756 megawatt (MW) en bestaat uit 54 windturbines.

Deze produceren per jaar voldoende elektriciteit om te voorzien in ongeveer drie procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag – ongeveer het verbruik van een miljoen huishoudens. Het windpark wordt zonder subsidie gerealiseerd.

Bod

Nieuw aan de tenders is dat partijen een financieel bod moesten doen. Samen met de kosten voor de milieueffectrapportages en locatiestudies die door Ecowende wordt betaald, levert dit de overheid € 63,5 miljoen op. Dit bedrag wordt vervolgens ingezet om nieuwe windparken goed in de omgeving te laten passen en samen te laten gaan met andere activiteiten op de Noordzee.

Minister Rob Jetten: “Het plan dat Ecowende heeft gepresenteerd laat zien wat we kunnen doen om windparken neer te zetten die mét de natuur werken. Het kan goed samengaan. En dat is nodig want er komen nog veel meer windparken op zee om voldoende groene energie te kunnen leveren. Met veertig innovatieve experimenten en toepassingen in dit voorstel, zetten we een beweging in gang om windparken op zee te bouwen met minimale impact voor de natuur.”

Ecologie als criterium

Bij de beoordeling van de aanvragen is ‘ecologie’ als extra criterium opgenomen. Het behouden van een gezond ecosysteem en de biodiversiteit op de Noordzee is van groot belang. Het doel is een windpark op zee te bouwen met een gezond ecosysteem en met zo min mogelijk impact op natuur en milieu.

Het ontwerp van het winnende windpark is ‘natuurinclusief’, met onder meer een gedeelte waar windturbines ver uit elkaar staan zodat vogels er veilig tussendoor kunnen vliegen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende heitechnieken om zo de impact op de onderwaterwereld te meten en te minimaliseren.

En door rifstructuren op de zeebodem te plaatsen, wordt een stimulans gegeven aan de biodiversiteit onder water. Om de effectiviteit hiervan tussentijds te toetsen, wordt onder andere een expertklankbordgroep geraadpleegd en wordt actief kennis gedeeld dat voor toekomstige windparken kan worden gebruikt.

2030

Alle geplande windparken op zee samen zullen rond 2030 voorzien in circa 75 procent van de huidige elektriciteitsbehoefte. Het kabinet heeft de ambitie voor windenergie op zee dit jaar verhoogd naar ongeveer 21 GW rond 2030.

Momenteel is ongeveer 2,5 GW windenergie op zee volledig in bedrijf genomen en is een aantal windparken in aanbouw of vergund. In de routekaart Windenergie op Zee 2030 staat voor de periode 2024 – 2031 beschreven hoe en wanneer de aangewezen windenergiegebieden worden ontwikkeld.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft samen met een onafhankelijke expertcommissie de binnengekomen aanvragen beoordeeld.

Advertisment ad adsense adlogger