Werkstress onder bouwplaatswerknemers loopt op

Werkstress onder bouwplaatswerknemers loopt op

Het gaat goed met de bouw- en infrasector! Dat is te lezen in het Bedrijfstakverslag 2017. Mooie conclusie is dat het merendeel van de werknemers in de Bouw & Infra tevreden is met hun werk. Opvallend is dat de fysieke gezondheidsklachten afnemen, terwijl de werkstress onder zowel UTA- als bouwplaatswerknemers oploopt.

Werknemers zijn in 2017 honkvast en tevreden

Nu de economie op volle toeren draait, zien we dat de instroombehoefte van vakmensen sterk toeneemt. Bedrijven kiezen er nog steeds voor om te werken met een flexibele schil van zelfstandigen en uitzendkrachten om aan deze vraag te voldoen.

Daarnaast heeft elk bedrijf wel een aantal 55+’ers in dienst voor wie het nog maar de vraag is of zij in hun huidige functie gezond en gemotiveerd hun pensioen halen. Daar tegenover staat een overheid die van ons allemaal verwacht dat we langer doorwerken. De vraag ‘hoe zorg jij dat je gezond je pensioen haalt?’ is dus relevanter dan ooit. Werken in de bouw wordt immers nog steeds als zwaar ervaren ondanks mechanisering, gebruik van prefab en beschikbaarheid van hulpmiddelen.

Daarnaast zien we dat de werkstress bij zowel UTA- als bouwplaatswerknemers toeneemt. Dit zorgt ervoor dat het fysiek zware werk in de bouw- en infrasector ook steeds meer als mentaal zwaar ervaren wordt.

Goed nieuws

Maar er zijn ook positieve geluiden. Maar liefst tachtig procent van de werknemers geeft aan tevreden te zijn over zijn/haar functie-inhoud. Uit de inventarisatie van de uitgevoerde PAGO’s (Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Onderzoeken) en DIA’s (Duurzame Inzetbaarheidsanalyses) blijkt daarnaast dat in 2017 werknemers honkvast en tevreden zijn. Ze voelen zich gewaardeerd, al kan de beloning beter. Met name bij de kleinere bedrijven is er sprake van een toenemende behoefte aan functioneringsgesprekken.

Bedrijfstakverslag

Om de duurzame inzet van vakmensen in bouw- en infrabedrijven te waarborgen hebben we toekomstgericht beleid nodig. Dit vraagt om het grondig en betrouwbaar verzamelen, combineren en analyseren van alle relevante data die waardevolle inzichten, trends en ontwikkelingen laten zien. Jaarlijks komt al deze informatie samen in het Bedrijfstakverslag van Volandis.

In Bouw en Uitvoering nummer 1 kunt u een uitgebreid interview lezen over Volandis.

Advertisment ad adsense adlogger