Wet WION voor wie

Voor wie wet WION

De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen voor water, riolering, elektra, internet en telefoon. Vrijwel iedereen is ervan afhankelijk, we kunnen gewoonweg niet meer zonder. Een leveringsonderbreking door graafschade leidt al snel tot maatschappelijke overlast en kosten. Maar graafschade kan ook gevaarlijk zijn! Denk aan de recente gasexplosie in Urk en de gasexplosie in Diemen in 2014. Het voorkomen van schade aan kabels en leidingen vraagt om samenwerking van alle betrokken partijen.

Iedereen is ­verantwoordelijk als het gaat om voorkomen van graafschade

Sinds het vorige KLO-congres, in 2013, zijn er veel stappen gezet om graafschades in Nederland te voorkomen. In 2015 is het aantal graafschades opnieuw gedaald. Het aantal graafschades is met 5,8% afgenomen terwijl het aantal graafbewegingen fors is toegenomen. Dit is goed nieuws. Wel zal er een extra inspanning nodig zijn om de KLO* doelstelling van 2018: minder dan 25.000 graafschades per jaar, te halen. Het KLO is een samenwerkingsverband van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond. Het doel van het KLO (Kabel- en Leiding Overleg) is het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen.

Verandering

De komende maanden gaat er veel veranderen, zo wijzigt de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten), komt er een nieuw KLIC-systeem en start de nieuwe richtlijn zorgvuldig graafproces: CROW 500 (voorheen CROW-publicatie 250). Tijdens het congres komen al deze onderwerpen aan bod.

Voor wie?

Het KLO Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016 is bedoeld voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met WION (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) en het werken aan ondergrondse infrastructuur, zoals:

  • Beheerders van de ondergrond en/of ondergrondse infrastructuur en vergunningverleners, zoals gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.
  • Opdrachtgevers van graafactiviteiten en ingenieursbureaus.
  • Kabel- en leidingbeheerders, netbeheerders.
  • Aannemers, werkvoorbereiders, grondroerders, ­feitelijk gravers.
  • Bestuurders op gebied van ruimtelijke ordening, ondergrondse infrastructuur en bodembeheer.
  • Serviceproviders en opleidingsinstituten.
Datum congres: 2 november 2016
Plaats: Congrescentrum Hart van Holland in Nijkerk
Organisator: Het KLO (Kabel- en Leiding Overleg)
Meer informatie en inschrijven

Advertisment ad adsense adlogger