Amsterdam-Hoorn: start studie bereikbaarheid regio

Amsterdam-Hoorn start studie bereikbaarheid regio

Minister Schultz van Haegen heeft het startsein gegeven voor een studie naar het verbeteren van de bereikbaarheid op de corridor Amsterdam–Hoorn. Rijk en regio gaan de bereikbaarheidsopgave op de corridor gezamenlijk onderzoeken in de corridorstudie Amsterdam-Hoorn. In het vastgestelde Startdocument staat de reikwijdte en de aanpak van de corridorstudie toegelicht.

Eerste onderzoek

Uit een eerste onderzoek is gebleken dat er op de A7-A8 na 2020 bereikbaarheidsproblemen ontstaan. Een goede bereikbaarheid, ook op de langere termijn, is niet alleen essentieel voor de internationale concurrentiepositie van dit gebied, maar is ook een bepalende conditie voor aantrekkelijke woon- en leefmilieus.

Studie start in voorjaar

De studie start dit voorjaar en wordt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de betrokken overheden in het gebied uitgevoerd. Naar verwachting zal begin 2017 een besluit genomen worden over een set van maatregelen die na 2020 bijdragen aan een goede bereikbaarheid voor de reizigers in de corridor. In de studie wordt met een brede blik gekeken naar de corridor. Er worden analyses gemaakt van het mobiliteitssysteem, het openbaar vervoer, ruimtelijke en technologische ontwikkelingen en verkeersmanagement.

Brede kijk, innovatieve oplossingen

Minister Schultz geeft aan verder te kijken dan alleen de aanleg van asfalt. Alle deuren staan open voor slimme, innovatieve oplossingen die bijdragen aan de bereikbaarheid. Het betrekken van bedrijfsleven, maatschappelijke organisatie, woningcorporaties en regionale overheden moet bijdragen aan de brede kijk op de mogelijke oplossingen. De Stadsregio Amsterdam geeft aan blij te zijn met de studie omdat zij ook graag de bereikbaarheid van de noordkant van de regio verbeteren.

Advertisment ad adsense adlogger