Onderzoeksprogramma rioolbeheer van start

Onderzoeksprogramma rioolbeheer van start

Om kosten te besparen voor het beheer van riolen en persleidingen, is er een onderzoeksprogramma van start gegaan. Het onderzoeksprogramma rioolbeheer daagt wetenschappers uit om nieuwe techniek te ontwikkelen die de toestand van het Nederlandse rioleringsnetwerk beter in kaart te brengen.

TISCA

Het programma, genaamd TISCA, is een initiatief van Technologiestichting STW, Stichting RIONED, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en het Kennisprogramma Urban Drainage. Zij investeren gezamenlijk drie miljoen euro in het onderzoek.

Beter inzicht

Er ligt bij de beheerders de behoefte aan betere technieken om de toestand van leidingen te meten en te modelleren. Ze krijgen daarmee een beter inzicht in de optimale gebruiksduur van het riool, en kunnen dan tegen lagere kosten gerichter onderhoud uitvoeren. Het gezamenlijke onderzoeksprogramma TISCA (Technologie Innovatie voor Sterkte- en Conditiemeting van Afvalwaterleidingen) roept wetenschappers op om technieken te ontwikkelen die rioolbeheerders daarbij helpen.

Onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma richt zich onder andere op nieuwe meetinstrumenten, maar ook voor robottechnologie staat het open. Naast nieuwe technologieën wordt er ook gekeken naar het verbeteren van computermodellen die de gebruiksduur van riolen inzichtelijk maken. Verder moet het onderzoeksprogramma duidelijk maken in hoeverre rioolbeheerders aansprakelijk zijn voor het falen van de riolering zodra zij meer technische kennis daarover in huis hebben.

Onderzoeksperiode

TISCA heeft een looptijd van vijf jaar. Naast STW investeren Stichting RIONED, STOWA en het Kennisprogramma Urban Drainage in het programma. Het totale budget bedraagt drie miljoen euro. Wetenschappers die aan TISCA willen deelnemen, kunnen tot 2 juni 2015 onderzoeksvoorstellen indienen bij STW.

STW

STW is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ontvangt voor het uitvoeren van haar missie financiering van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Economische Zaken, het bedrijfsleven en diverse andere organisaties.

Advertisment ad adsense adlogger