Amsterdamse subsidie voor groene daken

Amsterdamse subsidie voor groene daken

De gemeente Amsterdam wil de komende twee jaar 50.000 m2 aan begroeide daken aan de stad toe te voegen. Om dit doel te halen is per 1 februari in Amsterdam subsidie beschikbaar gesteld aan bedrijven, bewoners en scholen die hun dak in de hoofdstad willen vergroenen.

Onderzoek van Amsterdam Rooftop Solutions heeft in Amsterdam 12 km2 geteld aan platte daken. Momenteel wordt het overgrote deel hiervan niet anders gebruikt dan als dak. Dat terwijl daken oplossingen kunnen bieden voor vergroening in de stad, hitte-reductie, waterberging en energieproductie.

Regeling

Afgelopen maandag berichtte Bouw+Uitvoering al over de voordelen van groene daken en de ontwikkeling van de landelijke Green Deal op dit gebied. De ambities van de gemeente Amsterdam sluiten bij deze gedachte aan. De subsidieregeling bestaat uit een bijdrage van 50 procent van de totale kosten tot een maximum van 30 euro per m2. Platte daken die groter zijn dan 30 m2 en ingericht worden als begroeid dak komen in aanmerking. Daarbij is het bijzonder dat voor het eerst bij een dergelijke regeling naar de toegevoegde waarde per specifiek project wordt gekeken. Zichtbaarheid, toegankelijkheid, waterberging en biodiversiteit zijn criteria die de gemeente mee laat wegen in het toekennen van subsidie. Het doel is om een positieve impuls om hoogwaardige begroeide daken te creëren. Tot eind 2018 is per kwartaal 125.000 euro beschikbaar, ook voor het vergroenen van gevels zijn mogelijkheden voor subsidie.

Voordelen van groene daken

De gemeente Amsterdam somt enkele voordelen van groene daken op die haar hebben doen besluiten om de subsidie beschikbaar te stellen. “In de zomermaanden blijven gebouwen met een groen dak en/of groene gevel koeler en geven ze minder hitte af aan de omgeving. Groene daken kunnen een rol spelen bij het opvangen van heftige regenbuien (bij de waterproblematiek in de stad). Een groene gevel vangt fijnstof af. Groene gevels en daken dragen positief bij aan biodiversiteit. Het rendement van zonnepanelen neemt toe wanneer deze gecombineerd worden met een groen dak. Een daktuin met een dikke groenlaag kan tot 90% meer water vasthouden dan een groen dak met sedum- of moslaag.” Daarmee zijn de positieve effecten van meer groen in de stad op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners nog niet eens genoemd. De subsidie en verdere voorwaarden zijn te vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Advertisment ad adsense adlogger