Maatschappelijk verdienen met groene daken

Maatschappelijk verdienen met groene daken

Zo’n anderhalf jaar geleden na de start van de Green Deal Groene Daken is de eerste fase van het project afgerond. In samenwerking tussen verschillende ministeries, marktpartijen, groene koepelorganisaties werden de afgelopen tijd verschillende verdienconcepten ontwikkeld voor het succesvol vergroenen van daken.

Tegelijkertijd is gestart met de voorbereidingen van fase 2 waarin het uitwerken van en experimenteren met de verdienconcepten centraal staat. Doel is het versneld ontwikkelen van een biodiverse en klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Dit vervolg wordt ondertekend op de Innovation Expo in Amsterdam op komende 14 april.

Belemmeringen omzetten in kansen

In september 2014, werd de green deal ondertekend door de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken, Sharon Dijksma en initiator Erik Steegman van Leven op Daken. Ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu en diverse groene koepelorganisaties spraken zich destijds uit om de ontwikkeling van groene daken te stimuleren en belemmeringen in de ontwikkeling van groene daken om te zetten in mogelijkheden en stimulansen.

Slim stapelen van functies

De green deal richt zich op stakeholders die baat kunnen hebben bij het vergroenen van daken, zoals gemeenten, waterschappen, woningbouwcorporaties, verzekeraars, marktpartijen, kennisinstellingen en de rijksoverheid. Het voordeel van groene daken komt tot uiting in het vasthouden van water, het versterken van biodiversiteit in stedelijke omgeving en het creëren van een gezonde leefomgeving. De praktijk bij het ontwikkelen van groene daken leert dat de uitdaging vaak het slim stapelen van meerdere functies is. Daarbij geeft de vraag ‘voor wie leidt de functie tot welke waarde’ zicht op potentiële mede-investeerders.

‘Maatschappelijk verdienen met groene daken’

Uiteindelijk zijn er zo’n 60 ideeën verzonnen voor succesvolle ontwikkeling van groene daken, die zijn uitgewerkt in vijf uitgewerkte concepten. Het resultaat van fase 1, de rapportage “Maatschappelijk verdienen met groene daken” is hier te downloaden. Het beschrijft de stappen die zijn doorlopen en de verdienconcepten die de afgelopen periode werden ontwikkeld.

Advertisment ad adsense adlogger