Publicatie – Groenblauwe daken en stedelijk waterbeheer

Publicatie - Groenblauwe daken en stedelijk waterbeheer

Onderzoekers van twaalf groenblauwe meetdaken delen hun inzichten en ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. Dit is nu te lezen in de publicatie: ‘Meten op hoogte, een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken.’ Publicatie – Groenblauwe daken en stedelijk waterbeheer.

Groenblauwe daken met begroeiing dragen, juist ook bij stedelijk waterbeheer, bij aan meer biodiversiteit

Groenblauwe daken houden met begroeiing regenwater vast en zorgen voor verdamping. Groenblauwe daken zijn waardevol voor waterhuishouding in de stedelijke omgeving. Afhankelijk van de hoeveelheid waterberging op het dak en regeling van de dakafvoer komt er minder water minder snel in het riool.

Bij een gemengd rioolstelsel gaat er dan minder afvalwater naar de zuivering (rwzi). Het betekent ook minder water op straat bij stortbuien en minder riooloverstortingen, waardoor het oppervlaktewater schoner blijft. De blauwe bufferwerking van een dak kan prima dienen als een vertraagde (geleidelijke) aanvoer naar een infiltratievoorziening. Meer water verdampen via het groene substraat op het dak betekent echter ook minder infiltratie in de ondergrond.

Ook kunnen groenblauwe daken met begroeiing bijdragen aan meer biodiversiteit, minder snelle opwarming van gebouwen en hun omgeving bij hitte, het invangen van fijnstof en een aantrekkelijker omgevingsbeeld. Daarmee dragen groenblauwe daken bij aan verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen.

Community of Practice

Maar hoe en hoeveel dragen groenblauwe daken bij aan de wateropgave? Hoe gedragen ze zich bij piekbuien of juist onder extreem droge omstandigheden? En hoe kunt u als stedelijk waterbeheerder groenblauwe daken optimaal inzetten in een veranderend klimaat?

Om deze vragen te beantwoorden, zijn Stowa en Stichting Rioned in 2015 een Community of Practice (CoP) gestart voor onderzoekers van groenblauwe daken. Voor de onderlinge kruisbestuiving met vragen en oplossingen uit de markt werkte deze community in een aantal bijeenkomsten samen met de partners van het Nationaal Daken Plan (NDP, voorheen Green Deal Groene Daken).

In de afgelopen jaren hebben onderzoekers in de CoP kennis, inzichten en uitkomsten gedeeld rond onderzoek aan en op groene en groenblauwe meetdaken. Met de publicatie Meten op hoogte, een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken presenteren Stowa, Stichting Rioned en de CoP-kennispartners inhoudelijke lessen uit onderzoeken op twaalf meetdaken.

Deze praktijkonderzoeken hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan een beter inzicht in de werking en effecten van groenblauwe daken. Het doel is om deze daken een effectiever onderdeel te laten zijn van klimaatadaptieve maatregelen in de stad.

Download Meten op hoogte

De publicatie Meten op hoogte is te downloaden via Meten op Hoogte of is in gedrukte vorm verkrijgbaar via Stowa  of Rioned

CoP

De Community of Practice ‘Meten en monitoren groenblauwe daken’ van Stowa en Stichting RIONED is een leergroep voor waterschappen en gemeenten met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren aan groenblauwe daken.

 

Advertisment ad adsense adlogger