Slimme aanpak asbestprobleem

Slimme-aanpak-asbestprobleem

Nederland heeft een asbestprobleem. Voor 2024 moeten alle asbestdaken zijn verwijderd. Daarna zijn ze verboden.  De gemeenten Tubbergen en Dinkelland zien de noodzaak voor snelle actie. Vanaf 2 oktober organiseren ze een aantal informatiebijeenkomsten voor agrariërs, ondernemers en particulieren.

Asbestschakel pakt binnen een periode van negen maanden een volledige gemeente aan

In Nederland is er circa 90 miljoen m2 aan asbestdaken. Een enorme opgave en kostenpost voor met name agrarische en MKB bedrijven waar ca 75% van de asbestdaken te vinden zijn. In Overijssel moet ca. 10 miljoen m2 asbestdak voor 2024 verwijderd zijn. De huidige daken vormen een groot gezondheidsrisico. Asbestdaken die blootgesteld zijn aan de buitenlucht verweren, waardoor asbestvezels ook in de grond en het grondwater terecht komen. Met alle gevolgen van dien.

Voor eigenaren en gemeenten betekenen ze ook een financieel risico. Verzekeraars passen hun polissen nu al aan waardoor het verzekeren van asbestdaken duurder is geworden of niet meer opgenomen kan worden in een polis. Is er een onverzekerd pand dat afbrand dan draait de eigenaar over het algemeen voor de kosten op. In sommige gevallen zelfs de gemeente.

Tot 2016 is slechts 6% van het totaal aantal vierkante meters verwijderd. Doorgaan in het huidige tempo is geen optie. Daarom zetten provincie en gemeenten nu een versnellingsaanpak in. Deze is gecombineerd met een verduurzamingsslag. De oplossing van Asbestschakel is hier een belangrijk onderdeel van.

Over Asbestschakel

Asbestschakel is een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven uit Twente en Overijssel en landelijke spelers. Deze bestaan uit inventarisatie- en vrijgave bureaus, slopers, asbestverwijderaars, bouwbedrijven, installateurs, toeleveranciers van materialen en adviseurs. Samen bieden ze een concept voor het vervangen en verduurzamen van asbestdaken.

De dienstverlening van de betrokken bedrijven is op elkaar afgestemd. Daarmee kan Asbestschakel snel en tegen zeer scherpe tarieven een totaaloplossing bieden. Asbestschakel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Provincie Overijssel. De Provincie en het Energiefonds Overijssel ondersteunen het initiatief.

De aanpak

Asbestschakel pakt binnen een periode van negen maanden een volledige gemeente aan. Vanaf het eerste contact met de gemeente tot en met de volledige verwijdering en verduurzaming van de daken. Hierbij werkt Asbestschakel in drie tranches van telkens drie maanden.

In de eerste tranche van drie maanden vindt afstemming plaats met de gemeente. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de problematiek ter plekke. In de tweede tranche van drie maanden vindt voorlichting plaats aan particulieren, agrariërs en bedrijven. Geïnteresseerden kunnen zich in deze periode aanmelden voor deelname. De laatste tranche van drie maanden is voor de uitvoering van de daadwerkelijke werkzaamheden.

Vervanging in een minimaal aantal dagen

Een belangrijk doel bij de ontwikkeling van Asbestschakel is het verlagen van de kosten voor de klant. Alle onnodige verspillingen zijn dan ook uit het totale werkproces verwijderd. De overgebleven processen zijn maximaal geoptimaliseerd en gedigitaliseerd.

Het streven is om een asbestdak zo snel mogelijk volledig te vervangen en verduurzamen. Ongeacht de grootte en complexiteit. Door de snelheid en de afgestemde werkzaamheden is er slechts een minimale verstoring in het dagelijkse leven.

Online dak-configurator

Een opvallend onderdeel van Asbestschakel is de online dak-configurator. Hiermee krijgen geïnteresseerden inzicht in de kosten voor het verwijderen en vervangen van hun asbestdak. Er worden verschillende opties aangeboden en er kan vrijblijvend een offerte worden aangevraagd.

Bij complexere opgaven kan ook gekozen worden voor een persoonlijk gesprek. In dat geval ontvangt de klant een maatwerkvoorstel inclusief kosten. Dit kan al vaak tijdens het keukentafel-gesprek worden gegeven.

Landelijke potentie en interesse

Gemeente Tubbergen en Dinkelland hebben de primeur en met andere gemeenten in Overijssel wordt momenteel concreet gesproken over een verdere uitrol. Ook landelijk is er veel interesse in dit concept, met provincie Gelderland volgen binnenkort de eerste gesprekken.

Advertisment ad adsense adlogger