Vertigreen de naam zegt het al

Vertigreen

Na het dak ontdekt de markt nu langzaam maar zeker ook de gevel als mogelijkheid voor begroening ter verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving. Fabrikanten spelen hier op in met geavanceerde nieuwe gevelbegroeningssystemen. Jongste loot aan de innovatiestam is Vertigreen, dat de gevel zelf als voedingsbodem voor de planten gebruikt.

De oudste en tot nu toe waarschijnlijk meest toegepaste oplossing bestaat uit grondgebonden gevelbegroening waarbij klimplanten zich vanuit maaiveldniveau via een stellage van doorgaans stalen draden langs de gevel een weg omhoog zoeken. Deze klassieke methode biedt echter geen oplossing voor wie op zoek is naar meer verscheidenheid in planten en kleuren. Voor hen bestaan er naast dit zogenoemde staaldraadsysteem ook niet-grondgebonden systemen zoals dat van hangende bakken met groeimedium, en hangende systemen waarbij het groen min of meer van boven naar beneden zijn weg zoekt. Een derde optie is de mogelijkheid waarbij de plant in de gevel zelf wortelt en door middel van een druppelsys-teem wordt bewaterd en gevoed. Inmiddels zijn voor dit laatste systeem diverse varianten bedacht, maar die zijn over het algemeen duur en onderhoudsgevoelig.

Producent en leverancier van dak- en gevelbegroeningssystemen ZinCo heeft nu een nieuw gevelpaneel op de markt gebracht dat een economisch en onderhoudsarme oplossing biedt voor een duurzame extensieve groengevel. De eenvoudige montage en het lage gewicht maken deze variant van het druppelsysteem tot een breed toepasbaar geheel. Het paneel is gezien het gewicht en de kosten bovendien een goed alternatief voor intensief begroeide gevels.

Bij Vertigreen wortelen de planten in het paneel. Dit biedt ook toepassingsmogelijkheden los van de ondergrond. De verzorging van de planten vindt plaats via een elektronisch gestuurd systeem dat de bewatering en bemesting volledig geautomatiseerd uitvoert. De gepatenteerde techniek waarborgt dat alle planten op een gelijke manier verzorgd worden, en voorkomt dat de planten boven in het systeem het gevaar lopen van verdroging en de planten onderin van vernatting.

Opbouw

De achterconstructie kan op diverse manieren worden gerealiseerd. Een beproefde oplossing is een systeem dat begint met het monteren van speciale draagprofielen aan de gevel, waartussen isolatie wordt aangebracht. Aansluitend wordt aan de draagprofielen een aluminium plaat bevestigd, waaraan de uiteindelijke groenpanelen worden bevestigd. Het paneel bestaat uit een vocht regulerende laag met hierop een groeiplaat waar de beplanting in wortelt. Doorgaans zullen de planten in de panelen al na drie tot vier maanden tot volle wasdom zijn gekomen.

Lees verder in editie 4-2011

Advertisment ad adsense adlogger