108 miljard nodig verduurzaming 2,1 miljoen huurwoningen

108 miljard nodig verduurzaming 2,1 miljoen huurwoningen

Woningcorporaties hebben in kaart gebracht hoe ze vóór 2050 hun sociale huurwoningen gasloos en CO2-neutraal kunnen maken.

Als Nederland het tempo wil versnellen, moet er dus wat gebeuren

Aedes-voorzitter Marnix Norder: “We hebben in beeld hoe we het voor ruim twee miljoen huurwoningen aan kunnen pakken. We willen graag aan de slag, maar er is wel meer dan honderd0 miljard voor nodig. Dat hebben corporaties niet voorhanden. Het mag natuurlijk niet ten koste gaan van het bijbouwen van voldoende huurwoningen en het laag houden van de huren.”

Woningcorporaties spraken vorig jaar de ambitie uit al hun huizen voor 2050 CO2-neutraal maken. Vervolgens kozen corporaties daarvoor eigen scenario’s, aan de hand van de Aedes-Routekaart CO2-neutraal. De opgave voor ruim 2,1 miljoen woningen is daarmee in kaart.

Norder: “Uniek in de vastgoedsector, niemand is al zo ver. Daarmee gaan we in gesprek met Rijk, gemeenten, huurders, andere huiseigenaren, bouwers, installateurs, netbeheerders en energiebedrijven. Want we zullen het met zijn allen moeten doen, alleen zal het ons niet lukken. En we mogen vooral het belang van bewoners niet vergeten. Na de overlast moeten zij een comfortabeler huis hebben zonder hogere woonlasten.”

Miljardeninvesteringen

Op basis van de routekaarten is een eerste raming gemaakt dat voor het verduurzamen en gasloos maken van al deze woningen 108 miljard euro nodig is, bijna 52.000 euro per huis. Dat geld is nodig om een huis duurzaam te renoveren, het gasloos te maken en voor verbeteringen die voortkomen uit de forse ingrepen in het huis voor de verduurzaming, bijvoorbeeld een nieuwe badkamer en/of keuken.

Om dat te kunnen financieren zouden corporaties tot 2050 elk jaar 3,4 miljard moeten investeren, naast hun andere opgaven. Dat is binnen de financiële mogelijkheden van de sector echter niet haalbaar. De investeringen in duurzaamheid mogen niet ten koste gaan van de eveneens grote opgaven voor nieuwbouw en betaalbaarheid.

Norder: “Duurzaamheid is een maatschappelijke ambitie. Als Nederland het tempo wil versnellen, moet er dus wat gebeuren. Dit kabinet wil echter dat corporaties steeds meer belasting betalen en daar komt nog een volledig onlogische belasting bij. Daar kan het kabinet natuurlijk wel wat aan doen. Als dat niet gebeurt, is het allemaal niet mogelijk. Mooier kan ik het niet maken.”

Aanpak 2,1 miljoen huurwoningen

Corporaties willen drie van de vier woningen verduurzamen door ze te renoveren tot nul-op-de-meter-woning (38 procent) of door ze maximaal te isoleren en er zonnepanelen op te installeren (38 procent). Voor de overige half miljoen woningen bestaan de plannen uit isoleren binnen dan wel buiten de schil van het huis. De maatregelen aan de woning die corporaties kunnen nemen leveren een CO2-reductie op van zeventig procent. De andere dertig procent moet komen van verduurzaming van de externe energiebronnen voor de huizen, bijvoorbeeld warmtenetten.

Download Position Paper Aedes

Advertisment ad adsense adlogger