Budget SDE+ duurzame energie projecten toegekend

Budget SDE+ najaarsronde 2017 volledig toegekend

De 6 miljard euro die in de SDE+ najaarsronde 2017 beschikbaar was voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is volledig toegekend aan 4.215 duurzame energie projecten.

Er zijn 5.783 SDE+ subsidieaanvragen ingediend met een waarde van ruim 9,9 miljard euro

Wind op land is de grootste categorie met 46% van het toegekend budget, op de voet gevolgd door Zon-PV met 38%. Deze laatste categorie is al jaren de grootste qua aantal projecten. Zo ook tijdens de najaarsronde 2017 met 3.945 beschikte projecten van de 4.215.

Hoeveel subsidie-aanvragen?

In totaal zijn er 5.783 subsidieaanvragen ingediend met een waarde van ruim 9,9 miljard euro. De budgetgrens werd bereikt bij de aanvragen die op 17 oktober 2017 met een bedrag van € 117/MWh waren ingediend. Tussen deze aanvragen vond een loting plaats voor de verdeling van het op dat moment nog resterende budget.

Productie duurzame energie

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de productie van duurzame energie. Voor de zomer maakt Minister Wiebes het beschikbare budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde SDE+ 2018 via een Kamerbrief bekend.

Advertisment ad adsense adlogger