Advies Stroomversnelling: pas salderingsregeling aan

Advies Stroomversnelling: pas de salderingsregeling aan

De salderingsregeling – het belastingvoordeel voor zonnepanelen op het dak van een huis of bedrijfsgebouw – moet worden omgebouwd in plaats van afgebouwd, vindt Stroomversnelling.

Salderingsregeling – “Juist nu is een stimulans van integrale aanpakken nodig”

De salderingsregeling moet worden omgebouwd in plaats van afgebouwd. Belastingvoordeel, gekoppeld aan een integrale totaalaanpak om te verduurzamen, blijft onmisbaar om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te realiseren. Stroomversnelling presenteert hiervoor een 5-puntenplan.

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) wil de salderingsregeling voor huiseigenaren met zonnepanelen vanaf 2023 geleidelijk afbouwen. Hij stelt voor om de regeling te vervangen door een vergoeding voor de aan het elektriciteitsnet terug geleverde zonnestroom. Huishoudens ontvangen deze vergoeding van hun energieleverancier. Volgens het plan moet de salderingsregeling in 2031 geheel zijn verdwenen.

Verduurzaming geblokkeerd

Stroomversnelling is erg verontrust over het effect dat afschaffing van de regeling kan hebben op de verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem en de klimaatdoelen en -activiteiten voor de gebouwde omgeving uit het Klimaatakkoord.

Het voorstel kan de verduurzaming van woningen ernstig vertragen en mogelijk zelfs blokkeren. De regeling moet niet worden afgeschaft maar worden aangepast om verduurzaming van woningen en bedrijven een impuls te geven.

Integrale aanpak

Flankerend beleid zoals de introductie van de EnergiePrestatieVergoeding (EPV) en de regelgeving rondom hypothecair krediet voor duurzame tot volledig energieneutrale nul-op-de-meter (NOM) woningen onderkennen het belang van een integrale aanpak die in één keer of in slimme stappen kan leiden tot aardgasvrije en CO2 neutrale woningen.

De voorgestelde wetswijziging geeft echter geen rekenschap van de samenhang die het zou moeten hebben met deze regelgeving. Om de gewenste klimaatdoelen te halen is nu juist een stimulans van integrale aanpakken nodig, geen verslechtering. Die nieuwe opzet moet méér inhouden dan het toepassen van alleen zonnepanelen. Het gebruik van zonnepanelen behoort onderdeel te zijn van een totaalaanpak waarbij ook bijvoorbeeld dakisolatie aandacht krijgt.

5 punten

Stroomversnelling presenteert daarom een 5-puntenplan waarmee mogelijke veranderingen rondom saldering hand in hand kunnen gaan met de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Hierin wordt onder meer voorgesteld om verschillende salderingsquota in te voeren die gekoppeld worden aan de energieprestaties van een woning. Enerzijds beperken deze quota belastingderving van de overheid. Anderzijds worden huishoudens niet afgeremd om hun woning te verduurzamen.

Meer informatie over het Vijf Punten Plan

Advertisment ad adsense adlogger