Bajeskwartier Amsterdam krijgt duurzame warmte en koude

Bajeskwartier Amsterdam krijgt duurzame warmte en koude

Eteck en Bajes Kwartier Ontwikkeling C.V., een samenwerkingsverband van gebiedsontwikkelaar AM, AT Capital en Schroders Capital (voorheen Cairn), hebben een overeenkomst gesloten voor Bajeskwartier Amsterdam.

Twee van de in totaal zestien gebouwen van Bajeskwartier Amseterdamworden gerealiseerd in hout

In het samenwerkingsverband is vastgelegd dat warmteleverancier Eteck minimaal dertig jaar lang duurzame warmte, koude en warm tapwater zal leveren aan alle woningen en gebouwen in deze groene, gezonde stadswijk in wording. Bajeskwartier is een multifunctionele gebiedsontwikkeling op de voormalige locatie van de Bijlmerbajes, in Overamstel. Hier worden de komende jaren ongeveer 1.350 (sociale) huur- en koopwoningen en circa 25.000 m2 overige functies gerealiseerd.

98 procent hergebruik

Voor Bajeskwartier gelden heel hoge ambities ten aanzien van duurzaamheid. Door hergebruik van 98 procent van alle materialen uit de voormalige gevangenis en toepassing van hernieuwbare materialen, wordt op het onderwerp circulariteit hoog gescoord.

Twee van de in totaal zestien gebouwen worden gerealiseerd in hout, de wijk is klimaatadaptief en natuurinclusief. Verder wordt de wijk energieneutraal door onder meer het gebruik van zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen, geholpen door een thermisch grid onder de wijk.

Lees ook Toren Bajeskwartier wordt proeftuin duurzame innovaties

Thermisch grid

Alle in totaal zestien gebouwen binnen het gebied, waaronder behalve de woongebouwen ook Hotel Jansen, de middelbare school Spinoza20first en de gemeentelijke sporthal, worden aangesloten op een warmte-koudenet, oftewel een Thermisch Grid. Zodat warmte en koude kan worden uitgewisseld tussen de verschillende gebouwen.

Het Thermisch Grid wordt aangesloten op een collectief warmte-koudeopslagsysteem (WKO) dat bestaat uit een bronnet en maakt voor de regeneratie gebruik van verschillende omgevingsenergiebronnen en warmte uit het oppervlaktewater van de bestaande gracht via aquathermie.

Bajeskwartier is opgedeeld in vier districten. Elk district wordt voorzien van een warmtepompcentrale waardoor er minder verlies van warmte is en er beter kan worden ingespeeld op de fasering van het project. Ook is het bronsysteem voorbereid om in de toekomst naastgelegen gebieden aan te laten sluiten.

Stadswijk met 68 tuinen

Bajeskwartier wordt een groene en tegelijk hoogstedelijke wijk waar wonen, werken, leren, beleven, bewegen en verblijven samenkomen. Een plek met een rijke historie en een toekomst als levendige nieuwe wijk van Amsterdam. Hoogwaardige architectuur en een stedenbouwkundig plan dat voor directe verbinding met het centrum zorgt, maken Bajeskwartier een rijke uitbreiding van Amsterdam.

Meer informatie: Bajeskwartier

 

Advertisment ad adsense adlogger