Creatieve mogelijkheden PV-installaties bedacht door studenten

Creatieve mogelijkheden PV-installaties bedacht voor studenten

NHL-studenten Theun ter Velde en Nils Treffers deden onderzoek naar de impact van zonnestroom op een karakteristiek straatbeeld en de waardevolle aanzichten van Friese dorpen. De studenten onderzochten de mogelijkheden van een verantwoorde inpassing van PV-installaties, zonnepanelen. Zij richtten zich hierbij op monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten van Ameland.

Verrassende invalshoek

De studenten presenteerden de resultaten van hun onderzoek. Tijdens deze presentatie kwamen zij met een verrassende invalshoek voor het publiek. In plaats van de cultuurhistorie als belemmering te zien, benutten zij deze juist in het ontwerp. De waardevolle elementen zijn tot op baksteenniveau in kaart gebracht. Dat maakt het mogelijk om tot de kern van de cultuurhistorie door te dringen. Het helpt gemeenten om keuzes te onderbouwen voor een goede inpassing van zonnepanelen (PV) bij monumenten.

Werkwijze

Het Amelandse Hollum is als casus genomen. Daar zijn de gebouwtypen, cultuurhistorische waarden van het dorp en de materialen geanalyseerd. Vervolgens is er technisch onderzoek verricht en is er een rekentool ontwikkeld om de opbrengst van de verschillende PV-oplossingen te berekenen. Visuele impressies en een keuzeboom bieden op praktische wijze handvatten aan de gemeente. De Amelanders zijn blij dat hun dorp als casus is genomen. Voor hen draagt dit bij aan de ambitie om zelfvoorzienend te zijn. Daarnaast vinden ze het een mooi voorbeeld van hoe het onderwijs een bijdrage kan leveren aan de praktijk.

Zelfvoorzienend

De wethouder van de gemeente Ameland is tevreden over het onderzoek.’Op de Waddeneilanden hebben we veel (rijks)monumenten, beschermde dorpsgezichten en beeldbepalende panden. Dit onderzoek biedt kansen om PV-installaties op een verantwoorde manier mogelijk te maken. De Waddeneilanden hebben als ambitie om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie en water. Met dit onderzoek kan er worden gekeken naar de mogelijkheden voor PV-installaties binnen de beschermde dorpsgezichten te plaatsen.

Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en Duurzame Wadden. De studenten hebben het onderzoek uitgevoerd onder begeleiding van Nicole Bakker, tevens bouwkundestudent aan NHL Hogeschool en auteur van het boek ‘Photovoltaics in historical built environments’.

Advertisment ad adsense adlogger