Duurzaamheid obstakel voor opdrachtgever

Duurzaam

Duurzaamheid speelt in de bouw een steeds grotere rol, maar is nog altijd niet de standaard. Volgens de meeste marktpartijen zijn het voornamelijk opdrachtgevers die de toepassing van duurzaamheid vaak belemmeren. Ook de aannemer B&U wordt relatief vaak aangewezen. Om duurzaamheid de komende jaren een grotere rol te laten spelen, moeten er volgens de markt vooral lagere prijzen komen. Daarnaast verlangt men een actievere overheid.

Veel bouwondernemingen grijpen de groeiende rol van duurzaamheid met beide handen aan en voeren plannen uit met aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. Er zijn in de markt echter nog altijd diverse belemmeringen die de toepassing van duurzaamheid tegenhouden. Het is voor bedrijven die inzetten op duurzaamheid van groot belang dat deze weggenomen worden. BouwKennis onderzocht welke marktpartijen vaak belemmerend zijn om duurzaamheid toe te passen en wat er moet veranderen wil duurzaamheid een grotere rol spelen.

Opdrachtgever dwars
Evenals bij de meting in 2010 wordt de opdrachtgever door alle marktpartijen, op de woningbouwcorporaties na, het vaakst genoemd als de partij die belemmerend is bij de toepassing van duurzaamheid. Dit is logisch omdat opdrachtgevers doorgaans de belangrijkste partij in de DMU zijn. Woningbouwcorporaties noemen de aannemer B&U het vaakst als meest belemmerende partij. Onder de andere marktpartijen staat de aannemer B&U vaak op de tweede plaats.

Lagere prijs
Op de vraag welke veranderingen er nodig zijn om duurzaamheid de komende jaren een grotere rol te laten spelen, wordt een lagere prijs voor duurzame producten zowel door opdrachtgevers als verwerkers het vaakst genoemd. Onder de opdrachtgevers noemt gemiddeld een kwart lagere prijzen. Onder de verwerkers is dit eenderde. Deze uitkomst is opvallend, omdat duurzame producten op langere termijn juist vaak goedkoper zijn dan traditionele bouwmaterialen. De initiële investering mag dan hoger uitvallen, maar deze wordt door lagere energielasten of minder onderhoud over de levensduur terugverdiend. In de bouw ligt echter, zeker in moeilijke tijden, vaak de focus nog op de aanschafkosten. Opvallend is dat overheidsingrijpen en duidelijkere regelgeving op een tweede en derde plaats staan. De overheid blijkt dus niet vaak te worden aangemerkt als belemmerende partij. Maar de bouwsector vraagt wel om een actievere rol van de overheid.

Lees verder in editie 5-2012

Advertisment ad adsense adlogger