Elf bijna aardgasvrije basisscholen

Elf bijna aardgasvrije basisscholen

De eerste duurzaam gerenoveerde school werd onlangs feestelijk heropend in Opeinde, gemeente Drachten-Smallingerland, door minister Kasja Ollongren. De komende periode volgen nog elf basisscholen die hun schoolgebouwen aardgasvrij gaan maken. Zij ontvangen hiervoor een stimuleringsbijdrage van 350.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Op veel scholen blijken de temperatuurbeheersing en de ventilatie een knelpunt

De komst van de minister Kasja Ollongren vormt de feestelijke afsluiting van de duurzaamheidsweek bij de Kameleon. Als een van de geselecteerde basisscholen voor het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen’ betrekt deze basisschool haar kinderen actief bij de verduurzaming van de school.

Wendy Veldhuizen, directeur Communityschool de Kameleon: “Lessen over duurzaamheid zijn een goed begin, maar uiteindelijk willen we kinderen zelf laten ervaren wat duurzaamheid betekent en stimuleren we hen om zelf het goede voorbeeld te geven. Op onze school geven we de kinderen mee dat wij onderdeel zijn van een samenleving en zorgen we goed voor de mensen om ons heen. Dit doen we op een duurzame manier. We besteden aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen, en doordat we werken in onze moestuin leren we hen wat gezond eten en gezond leven is.”

Gezond klimaat

Het innovatieprogramma waarvoor Ollongren het startschot geeft, moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en tegelijkertijd het klimaat in de scholen zelf verbeteren. Want op veel scholen blijken de temperatuurbeheersing en de ventilatie een knelpunt. Door een innovatieve en integrale benadering heeft dit programma naast het realiseren van aardgasvrije scholen ook een gunstig effect op de gezondheid en het functioneren van leerlingen en leerkrachten.

Aan de slag!

Het verduurzamen van scholen leeft enorm. Maar liefst 92 basisscholen uit 72 gemeenten hebben zich aangemeld voor het ondersteuningsprogramma. Er zijn veel goede aanvragen ingediend. Bij het selecteren van de scholen die mee mogen doen aan de pilot, stond kwaliteit voorop.

Daarnaast is gekeken naar de verdeling over bouwperioden, de geografische spreiding en naar variatie in aanpak. Hiervoor is een speciale stuurgroep samengesteld bestaande uit afgevaardigden van de ministeries BZK en OCW, de VNG en de PO-Raad. Platform31 en Ruimte-OK, die het programma coördineren, ontwikkelen met de geselecteerde projectteams een concreet werkplan voor het ondersteuningsprogramma.

Uitgangspunt van het programma is dat ook scholen die niet zijn geselecteerd, kunnen profiteren van lessen uit het innovatieprogramma. “De kennis en ervaring die binnen het innovatieprogramma worden opgebouwd, delen we actief met gemeenten en schoolbesturen. Natuurlijk willen we dat er zoveel mogelijk scholen versneld aan de slag kunnen met de verduurzaming van hun schoolgebouwen”, aldus Ollongren.

Advertisment ad adsense adlogger