Handreiking aan taxateurs bij energielabel C kantoren

Handreiking aan taxateurs bij energielabel C kantoren

Vanaf 1 januari 2023 moet bijna alle kantoorvastgoed minimaal energielabel C hebben. 54 procent van de kantoren is nog niet zo ver. Vier op de tien kantoren heeft zelfs nog geen energielabel. Dat heeft straks gevolgen hebben voor de waarde van het vastgoed. Om vragen hieromtrent beter te beantwoorden, komt Dutch Green Building Council (DGBC) vandaag met een handreiking voor taxateurs om te komen tot tenminste energielabel C kantoren.

“Met de handreiking kan de taxateur beter omgaan met kantoren die niet voldoen aan energielabel C”

Er is alle reden om duurzaamheid te laten meetellen bij de taxatie, bericht men. Eigenaren en huurders van kantoren kunnen al snel te maken krijgen met grote en concrete gevolgen, als het kantoor een energielabel D of slechter heeft. Het Bouwbesluit verbiedt immers per 1 januari 2023 om zo’n kantoorgebouw ‘in gebruik te nemen of te gebruiken’.

Mogelijkheden

Met de handreiking kan de taxateur beter omgaan met kantoren die niet voldoen aan de energielabel C-wetgeving. Ook kan hij hiermee beter inschatten welke mogelijkheden er zijn om alsnog label C (of beter) te halen en welke investeringen dat vergt.

Energielabel C kantoren

De handreiking geeft concrete casussen en rekenvoorbeelden, somt mogelijke duurzaamheidsmaatregelen op (en de bijbehorende investeringen plus CO2-reducties), ook verwijst de handreiking naar diverse handige websites en publicaties, zoals de Sectorale Routekaart kantoren.

Maar duurzaamheid van vastgoed hangt van meer af dan alleen het energielabel. Steeds vaker gaat het over ESG-prestaties; diverse onderzoeken wijzen op een toenemende invloed van ESG op huurdersgedrag en zoekvragen. Daarom houdt deze handreiking ook rekening met dit soort duurzaamheidsaspecten in de taxatie.

Duurzaamheid meer waard

Taxateurs weten dat het lastig is om op gebouwniveau duurzaamheid te kwantificeren. Toch is er steeds meer onderbouwing voor de stelling dat duurzaam vastgoed financieel aantrekkelijker wordt – en andersom dat niet-duurzaam vastgoed in waarde daalt.

Zo blijkt dat kantoorgebouwen met energielabel C (of beter) een hogere bezettingsgraad, effectieve huuropbrengst, marktwaarde en transactieprijs hebben. Kantoren met een duurzaamheidscertificering hebben in Amsterdam gemiddeld 26% hogere huurwaarde dan niet gecertificeerde kantoren.

DGBC ontwikkelde deze handreiking (pdf-link) met vastgoed- en taxatie-experts van MVGM, Savills, CBRE en Colliers.

Advertisment ad adsense adlogger