Green Deal Duurzame Energieprojecten

Green Deal duurzame energieprojecten

27 Partijen ondertekenden de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten. De deal moet de kans van slagen van deze energieprojecten vergroten.

De Green Deal moet inwoners en belanghebbenden op het juiste moment helpen en op de juiste manier erbij betrekken

Nederland is op weg naar een nieuwe, duurzame economie. Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, duurzame energie te stimuleren en energie te besparen, wil de Rijksoverheid uitdagingen als de stijgende kooldioxide-uitstoot, de duurder en schaarser wordende fossiele brandstoffen en de natuur die uit balans raakt het hoofd bieden.

Niet alleen

De overheid kan dit niet alleen. Voor duurzame oplossingen in de energie- en voedselvoorzieningen, het water, de grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, klimaat en bouw heeft ze de creativiteit, kennis en kunde nodig van groepen burgers, bedrijven, medeoverheden en andere organisaties. Juist door die samenwerking zijn er veel kansen om een duurzame, groene economie te realiseren. Of het nu gaat om nieuwe energiebesparingstechnieken, efficiënt watergebruik, duurzaam vervoer, alternatieve bouwmaterialen of bestendige productiesystemen in de landbouw.

Ondertekening

Met de ondertekening van deze Green Deal geven de partijen aan hun kennis en ervaringen bij lopende en nieuwe duurzame energieprojecten in te zetten en gezamenlijk te werken aan verdere ontwikkeling, vormgeving en verbetering van participatieprocessen. Het initiatief van de Green Deal komt van de Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu.

Het is belangrijk om op lokaal niveau te bespreken voor welke uitdagingen we staan op het gebied van energie en duurzaamheid. Ook de lusten- en lastenverdeling (wie profiteert van de opbrengsten), definitieve lokatiekeuze en de uiteindelijke inrichting van een gebied zijn onderwerp van gesprek.

Ondertekenaars

De 27 partijen zijn branche- en koepelorganisaties vanuit zowel de publieke, als de private sector. Ook maatschappelijke organisaties ondertekenen. De ondertekenaar van de Green Deal zijn onder meer het Minister van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, InterProvinciaal Overleg en Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Green Deal-aanpak

In 2011 is daarom de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Advertisment ad adsense adlogger